thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Autorisatie o.b.v. formatieverdeling

Als je gebruikersgroepen vult op basis van selecties, gebruikt Profit standaard de organisatorische eenheid van de medewerker. Het is ook mogelijk om de organisatorische eenheid uit de formatieregels van de medewerker te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat een medewerker meer dan één organisatorische eenheid heeft, en dus ook in meer dan één gebruikersgroep wordt ingedeeld. Om standaard uit te gaan van de formatieverdeling (in plaats van de organisatorische eenheid) schakel je de activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling in. Deze activering voegt bij alle medewerkers een formatieverdelingsregel toe. Afhankelijk van de situatie is dit 100% of 0%.

Bij deze aanpak is het aan te bevelen medewerkers en leidinggevenden op aparte lagen in het organigram te zetten.

Standaard heeft elke medewerker één actuele organisatorische eenheid. Deze is afkomstig uit de actuele functieregel van de medewerker. De filtertag [OE] levert standaard altijd de actuele organisatorische eenheid op. Je kunt in een functieregel echter ook een formatieverdeling vastleggen, als de medewerker op verschillende afdelingen werkzaam is. Als je de activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling inschakelt, kijkt de filtertag [OE] alleen naar de formatieverdeling per medewerker en niet meer naar de organisatorische eenheid van de functieregel.
Dit gaat pas in nadat de actuele gegevens zijn vernieuwd.

Voorbeeld: 

Een medewerker werkt volgens zijn actuele functieregel bij de afdeling  DESG (Ontwerp).

Volgens de formatieverdeling van deze functieverdeling werkt hij 50% bij de afdeling DESG (Ontwerp) en 50% bij de afdeling PROG (Ontwikkeling).

Resultaat van de filtertag [OE]:

 • Als je de activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling niet gebruikt, is het resultaat DESG (=de organisatorische eenheid van de functieregel).
 • Als je de activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling wel gebruikt, is het resultaat DESG én PROG.

Aangepaste werking van de filtertag [OE]

Na het activeren van deze functionaliteit heeft de filtertag voor de onderstaande criteria een aangepaste werking:

 • is gelijk aan =

  Afdeling =[OE] zal nu filteren als 'is gelijk aan één van de afdelingen'.

 • is ongelijk aan !=

  Afdeling !=[OE] zal nu filteren als 'in niet één van de afdelingen'.

 • bevat

  Afdeling [OE] zal nu filteren als 'is één van de afdelingen'.

 • bevat niet

  Afdeling ![OE] zal nu filteren als 'is niet één van de afdelingen'.

Meerdere gelijktijdige dienstverbanden

Standaard levert de tag [OE] altijd de organisatorische eenheid van het hoofddienstverband op. Als je ook wilt autoriseren op de organisatorische eenheid van nevendienstverbanden, activeer je Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling. Profit zal dan de filtertag [OE] toepasssen op de formatieverdeling van het actuele hoofddienstverband en de nevendienstverbanden. Het resultaat is alle actuele organisatorische eenheden uit de formatieverdeling.

Voorbeeld: 

Een medewerker heeft de volgende dienstverbanden:

 • Hoofddienstverband: Office manager bij de afdeling Sales.

  De medewerker heeft een formatieverdeling met één regel: 100% Sales.

 • Nevendienstverband: Baliemedewerker bij de afdeling Warehouse.

  De medewerker heeft een formatieverdeling met één regel: 100% Warehouse.

 • Nevendienstverband: Baliemedewerker bij de afdeling Delivery.

  De medewerker heeft een formatieverdeling met één regel: 100% Delivery.

Resultaat van de filtertag [OE]:

 • Als je de activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling niet gebruikt, is het resultaat Sales (=de organisatorische eenheid van de functieregel van het hoofddienstverband).
 • Als je de activering Medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling wel gebruikt, is het resultaat Sales, Warehouse en Delivery.

Workflowbestemmingen voor leidinggevenden

Om de leidinggevende te bepalen in de workflowbestemmingen kijk Profit naar de formatieverdelingsregels van de medewerkers (leidinggevende). Normaal gesproken wordt de leidinggevende bepaald op basis van de bovenliggende organisatorische eenheid. Als een medewerker via formatieverdeling op dezelfde laag als de leidinggevende staat, krijgt de medewerker ook de taken. Dit is alleen van toepassing als medewerkerautorisatie op basis van formatieverdeling aan staat.

Zie ook

Direct naar

 1. Gebruikersgroepen automatisch vullen o.b.v. organigram HRM
 2. Selectie toevoegen
 3. Selectie koppelen aan gebruikersgroep
 4. Gebruikersgroepen o.b.v. selectie actualiseren
 5. Autorisatie o.b.v. formatieverdeling

Process

Autorisatie

Work area

Algemeen