PLO (collectief)

Voor de werkgever verricht je een periodieke opgave als deze aangesloten is bij bepaalde pensioeninstanties.

Inhoud

Beschrijving

De aanlevering verschilt per instantie. Raadpleeg de documentatie of de website van de gewenste instanties voor meer informatie.

Aandachtspunten:

 • Instanties

  Voor iedere PLO die wordt ingestuurd, moet de juiste instantie aanwezig zijn zodat de PLO met de juiste structuur kan worden opgebouwd.

 • PLO A & O Services

  PLO's voor schilders moeten worden aangeleverd in aparte bestanden.

  Voor de eerste PLO-aanlevering voor A & O Services stuur je een test-aanlevering in. Dit betreft een eenmalig proces waarvoor geen standaard functionaliteit beschikbaar is in Profit. Je kunt zelf het PLO-bestand als test-aanlevering aanmerken, door het aanpassen van het instelrecord in het gegenereerde PLO-bestand met Windows Notepad. In de Handleiding voor digitale aanleveringen op de website www.ao-services.nl, staan de posities die je kunt aanpassen in het PLO-bestand.

  Let op:

  Je hoeft voor een nieuwe klant (werkgever) geen test-aanlevering te doen. Dit geldt alleen als je als inzender de eerste PLO-aanlevering doet.

 • Bestandsbeheer

  Hernoem, verplaats of verwijder het bestand voor iedere werkgever na het versturen, omdat bij het aanmaken van een nieuwe opgave het oude bestand wordt vervangen door een nieuw bestand. Hernoem bijvoorbeeld het bestand nadat het is verstuurd, door de naam van de inzender/werkgever en het periodenummer toe te voegen.

Correcties

Een correctie PLO kun je niet los verzenden. Als je een correctie doorvoert in Profit, neemt Profit deze altijd mee in de eerstvolgende periode.

Als je correcties verwerkt in de laatste geaccordeerde periode en deze correcties meeneemt in de eerstvolgende periode, verwerkt Profit deze als correctie in de PLO van de eerstvolgende periode.

Voorbereiding

PLO of OLP genereren

Voor het genereren van de PLO bestaan verschillende methoden. Je kunt kiezen uit:

 • In een collectief bestand

  Profit neemt de PLO op in een collectief bestand, als je dit hebt ingericht onder de werkgever.

 • Bij het accorderen

  Profit genereert automatisch de PLO bij het accorderen van de salarisverwerking.

 • Via de salarisverwerkingscockpit

  Je kunt handmatig de PLO genereren.

PLO genereren in de salarisverwerkingscockpit:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Pensioenaanleveringen.
 5. Open het bestand.

  Bij het genereren van het bestand neemt Profit ook de verwerkte TWK-mutaties mee, als je afgekeurd selecteert bij het genereren van het bestand. Profit neemt ook de gegevens mee uit de correctieperiode, als je deze hebt geaccordeerd.

  Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestandslocatie.

PLO en MDV A & O genereren

Je kunt in Profit een MDV bestand genereren.

Het genereren van de PLO en MDV is in twee delen gesplitst.

 • PLO

  Je genereert dit op de normale procedure.

 • MDV

  Je genereert deze via een aparte functionaliteit.

Deze bestanden lever je dus altijd gescheiden aan. Je levert eerst de MDV aan en daarna de PLO. Je mag elke dag aanleveren.

MDV A & O genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Melding dienstverband.
 2. Open de niet verzonden MDV.

  Je ziet de medewerker die Profit opneemt in het bestand.

 3. Klik op de actie: Digitaal MDV bestand maken.
 4. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Payroll
 2. Payroll-processen via de wachtrij
 3. Rapportage Payroll
 4. Rapportensets
 5. Onderwijs aanleveringen
 6. Sociaal Secretariaat
 7. Meerjarenbegroting
 8. Werkkostenregeling