thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

PLO/OLP (collectief)

Voor de werkgever verricht je een periodieke opgave als deze aangesloten is bij bepaalde pensioeninstanties.

Inhoud

Beschrijving

De aanlevering verschilt per instantie. Raadpleeg de documentatie of de website van de gewenste instanties voor meer informatie. Voor Cordares bijvoorbeeld, kun je de opgave uploaden via de website www.administratienet.nl, of via e-mail verzenden aan berichten-inname@cordares.nl.

Aandachtspunten:

 • Zelfstandigen Natuursteen

  Vanaf 2011 vindt de aanlevering van de medewerkers met CAO-code Cordares 093 en 094 per halfjaar plaats op de website netwerken van Cordares. In Profit kun je in de eigenschappen van de betreffende werkgever op tabblad PLO het vinkveld OLP Cordares genereren uitvinken.

 • Recreatie

  Vanaf 1-1-2016 wijzigt de gegevensaanlevering voor het Pensioenfonds Recreatie. Vanaf 01-01-2016 lever je de gegevens aan met de loonaangifte. Hiervoor sla je de loonaangifte op als bestand. Hierna verzend je het bestand naar het Pensioenfonds.

  Dit betekent dat je onderstaande procedure kan gebruiken tot en met 31-12-2015.

 • Instanties

  Voor iedere PLO die wordt ingestuurd, moet de juiste instantie aanwezig zijn zodat de PLO met de juiste structuur kan worden opgebouwd.

 • PLO A & O Services

  PLO's voor schilders moeten worden aangeleverd in aparte bestanden.

  Voor de eerste PLO-aanlevering voor A & O Services stuur je een test-aanlevering in. Dit betreft een eenmalig proces waarvoor geen standaard functionaliteit beschikbaar is in Profit. Je kunt zelf het PLO-bestand als test-aanlevering aanmerken, door het aanpassen van het instelrecord in het gegenereerde PLO-bestand met Windows Notepad. In de Handleiding voor digitale aanleveringen op de website www.ao-services.nl, staan de posities die je kunt aanpassen in het PLO-bestand.

  Let op:

  Je hoeft voor een nieuwe klant (werkgever) geen test-aanlevering te doen. Dit geldt alleen als je als inzender de eerste PLO-aanlevering doet.

 • Bestandsbeheer

  Hernoem, verplaats of verwijder het bestand voor iedere werkgever na het versturen, omdat bij het aanmaken van een nieuwe opgave het oude bestand wordt vervangen door een nieuw bestand. Hernoem bijvoorbeeld het bestand nadat het is verstuurd, door de naam van de inzender/werkgever en het periodenummer toe te voegen.

Correcties

Een correctie PLO of OLP kun je niet los verzenden. Als je een correctie doorvoert in Profit, neemt Profit deze altijd mee in de eerstvolgende periode.

Als je correcties verwerkt in de laatste geaccordeerde periode en deze correcties meeneemt in de eerstvolgende periode, verwerkt Profit deze als correctie in de PLO of OLP van de eerstvolgende periode.

Jaarovergang

Als de laatste dag(en) van het jaar in de eerste week van het nieuwe jaar valt, dan houdt Profit hier rekening mee in de aanlevering aan Cordares. In de looninrichting rekent Profit standaard met 261 dagen. Dit is conform de pensioenreglement. In het Cordares-bestand bepaalt Profit in de laatste periode (vaste einddatum 31-12-XXXX) en in eerste periode (vaste 01-01-XXXX) een einddatum met een vaste waarde.

 • Vierweken

  Bij een vierwekenaanlevering loopt periode 13 van 2-12-2013 tot en met 31-12-2013.

 • Maand

  Bij een maandaanlevering loopt de laatste maand van 01-12-2013 tot en met 31-12-2013.

Voor beide soorten aanlevering geldt dat het nieuwe loontijdvak begint op 01-01-2014.

Voorbereiding

 • Inrichten digitale gegevensaanlevering aan pensioenfondsen

PLO of OLP genereren

Voor het genereren van de PLO of OLP bestaan verschillende methoden. Je kunt kiezen uit:

 • In een collectief bestand

  Profit neemt de PLO of OLP op in een collectief bestand, als je dit hebt ingericht onder de werkgever.

 • Bij het accorderen

  Profit genereert automatisch de PLO of OLP bij het accorderen van de salarisverwerking.

 • Via de salarisverwerkingscockpit

  Je kunt handmatig de PLO of OLP genereren.

PLO of OLP genereren in de salarisverwerkingscockpit:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Pensioenaanleveringen.
 5. Open het bestand.

  Bij het genereren van het bestand neemt Profit ook de verwerkte TWK-mutaties mee, als je afgekeurd selecteert bij het genereren van het bestand. Profit neemt ook de gegevens mee uit de correctieperiode, als je deze hebt geaccordeerd.

  Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestandslocatie.

OLP Cordares genereren

Profit genereert automatisch de OLP tijdens het accorderen van de salarisverwerking. Bij correcties hoef je geen nieuw OLP-bestand te genereren, Profit handelt de correcties automatisch af.

Je kunt een OLP handmatig genereren. Als je de OLP handmatig genereert, geef je de oorzaak voor het handmatig genereren op. Je kunt kiezen uit:

 • 1. Niet ontvangen door Cordares
 • 2. Afgekeurd

  Je hebt de volgende mogelijkheden:

  • 1. Onjuiste looninrichting

   Het bestand werd afgekeurd vanwege een fout in de looninrichting. Profit genereert een nieuw initieel bestand (inclusief correcties uit latere perioden).

  • 2. Onjuiste lijstbegripinrichting

   Bij fouten vanwege een verkeerd ingericht lijstbegrip zal Profit een nieuw initieel bestand genereren. Het OLP-bestand bevat dan alleen de hoofdperiode, geen correcties.

 • 3. Goedgekeurd, maar je wilt iets corrigeren

  Je kunt deze mogelijkheid gebruiken als je zelf een fout hebt geconstateerd, bijvoorbeeld in de lijstinrichting. Profit vervangt de initiƫle OLP niet, maar genereert een vervangend OLP-bestand. Dit bestand bevat geen correctieregels.

OLP Cordares handmatig genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Pensioenaanleveringen.
 5. Open het bestand.
 6. Selecteer de status.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Klik op: Voltooien.

PLO en MDV A & O genereren

Je kunt in Profit een MDV bestand genereren.

Het genereren van de PLO en MDV is in twee delen gesplitst.

 • PLO

  Je genereert dit op de normale procedure.

 • MDV

  Je genereert deze via een aparte functionaliteit.

Deze bestanden lever je dus altijd gescheiden aan. Je levert eerst de MDV aan en daarna de PLO. Je mag elke dag aanleveren.

MDV A & O genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Melding dienstverband.
 2. Open de niet verzonden MDV.

  Je ziet de medewerker die Profit opneemt in het bestand.

 3. Klik op de actie: Digitaal MDV bestand maken.
 4. Klik op: Voltooien.

Collectieve OLP Cordares voor hoofd- en subwerkgevers genereren

Als je met hoofd- en subwerkgevers werkt, kun je de OLP genereren via de hoofdwerkgever. In deze situatie genereert Profit de OLP niet automatisch bij het accorderen van de salarisverwerking. Je genereert de OLP handmatig na het accorderen van de aangifteperiode van de hoofdwerkgever.

OLP genereren bij de hoofdwerkgever:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / PLO/OLP.
 2. Selecteer de perioderegel van de hoofdwerkgever.
 3. Klik op de actie: Aanmaken PLO bestand.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Payroll
 2. Payroll-processen via de wachtrij
 3. Rapportage Payroll
 4. Rapportensets
 5. Onderwijs aanleveringen
 6. Sociaal Secretariaat
 7. Meerjarenbegroting
 8. Werkkostenregeling

Process

Aanlevering

Work area

Payroll