Werkgever

Je kunt in één Profit-omgeving meerdere werkgevers en hun medewerkers beheren.

Beschrijving

Je kunt je eigen organisatie als werkgever in Profit vastleggen, maar het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld een accountantskantoor meerdere werkgevers via één omgeving administreert. Bij een grote organisatie kun je bijvoorbeeld de business-units als werkgevers gebruiken. De verloning in Profit Payroll speelt een belangrijke rol bij de keuze. Neem eventueel contact op met de AFAS Consultant voor meer informatie.

Bij de werkgever leg je o.a. de volgende gegevens vast.

  • Bedrijfsgegevens (naam, adres, telefoonnummers, enz.).
  • De cao's die bij de werkgever van toepassing zijn. Je koppelt alleen de cao's, niet de arbeidsvoorwaarden.
  • De mogelijke functies van de medewerkers.
  • Diverse instanties, waaronder de instantie Belastingdienst. Alleen deze instanties kun je koppelen aan de medewerkers van de werkgever.
  • Voorkeurwaarden (instellingen) HRM.

Nieuwe werkgever gedurende het loonjaar

Je moet een nieuwe werkgever altijd vanaf periode 1 verlonen, ook als de werkgever pas in een latere periode vast wordt gelegd in Profit.

Meer informatie hierover:

  • Verloning van periode 1
  • Loonaangifte vanaf periode 1

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook