Afwijkende CBS/CAO code per werkgever vastleggen

Als een werkgever een andere Sector risicogroep en/of CBS cao-code gebruikt, leg je deze afwijkingen bij de werkgever vast.

De Sector risicogroep en CBS cao-code richt je in op cao-niveau. Je kunt per werkgever afwijken van deze keuze. De wijziging op werkgeverniveau geldt voor alle medewerkers die onder de werkgever vallen.

Let op:

Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om op medewerkerniveau bij de instantie Belastingdienst de afwijkende sectorrisicogroep te gebruiken.

Afwijkende CBS/CAO code per werkgever vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Cao.
 4. Open de eigenschappen van de cao.
 5. Ga naar het tabblad: CBS cao en sector risicogroep.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Vul de begindatum in.

  Als er al salarisverwerkingsregels aanwezig zijn die voor de Begindatum vallen, dan initieer je hiervoor TWK-mutaties. Dit geldt alleen voor de medewerkers van de werkgever die aan de geselecteerde cao gekoppeld zijn.

 8. Selecteer de afwijkende gegevens.

  Voor de sector code geldt: De code van de Belastingdienst wijkt af van de code in Profit. Als je bijvoorbeeld code 006 doorkrijgt van de Belastingdienst, dan zoek je in Profit op @06. Het voorloopcijfer 0 bij '006' wordt genegeerd in Profit en het volgnummer 01 bij '0601' houden wij aan om rekening te houden met de geschiedenis.

 9. Klik op: Voltooien.

De ingevulde code op cao of werkgeversniveau moet altijd een bestaande code zijn. De code 0000 mag hier niet worden opgegeven omdat dit leidt tot foutmeldingen bij de Belastingdienst. Wil je de sectorcode inrichten voor de DGA? Voeg dan een bestaande code toe op werkgevers- of cao-niveau. Zorg er dan voor dat in de instantie Belastingdienst bij de betreffende medewerker de verzekeringen ZW, WW en WIA/WAO zijn uitgevinkt (tenzij er een andere situatie van toepassing is). Profit levert met deze combinatie automatisch sector 0000 aan.

Zie ook

Direct naar

 1. Werkgever
 2. Cao toevoegen
 3. Instantie Belastingdienst toevoegen
 4. Sluitingsdagentabel toevoegen
 5. Werkgever toevoegen
 6. Template werkgever
 7. Code wijzigen
 8. Werkgever blokkeren
 9. Afwijkende CBS/CAO code per werkgever vastleggen
 10. Voorkeurwaarden vastleggen
 11. Cao koppelen
 12. Instanties koppelen
 13. Belastingdienst vastleggen bij de werkgever
 14. Loonheffingennummer vastleggen bij de werkgever
 15. Afwijkende betaalinstellingen op werkgeverniveau vastleggen
 16. Werkgever en mutaties bij werkgevers importeren
 17. Functietypes toevoegen
 18. Functies toevoegen
 19. Functies bij werkgever importeren
 20. Functies vertalen
 21. Accountancy gegevens vastleggen per werkgever