thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Looptijd van een cao, sector risicogroep en CBS cao-code

De looptijd van de cao bevat de geldigheidsduur van de cao, sector risicogroep en CBS cao-code.

De looptijd als zodanig is alleen een informatief gegeven, want andere gegevens in de cao of cao/arbeidsvoorwaarde hebben een eigen looptijd, zoals verlofsoorten, werkweken, etc.

De sector risicogroep en CBS cao-code die je vult gelden voor alle gekoppelde werkgevers en medewerkers.

Nieuwe looptijd toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looptijd.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de begindatum in. Wij raden aan om de datum 01-01-1951 te gebruiken.

  Hrm_Looptijd van een cao (10)

  Door gebruik te maken van deze datum, kun je medewerkers met een oorspronkelijke in dienst datum van bijvoorbeeld 25-04-1952, in Profit in dienst melden.

 5. Laat de einddatum leeg.

  Profit vult deze automatisch als je een nieuwe looptijd toevoegt.

 6. Selecteer Sector risicogroep en CBS cao-code.

  In Profit Payroll is het premiepercentage over de grondslag loon SV afhankelijk van de sectorrisicogroep die je hier kiest. Je kunt per werkgever afwijken van de sector risicogroep van de cao. De ingevulde code op cao of werkgeversniveau moet altijd een bestaande code zijn. De code 0000 mag niet worden opgegeven omdat dit leidt tot foutmeldingen bij de Belastingdienst.

 7. Klik op: Voltooien.
 8. Klik op: OK.

Wil je de sectorcode inrichten voor de DGA? Voeg dan een bestaande code toe op werkgevers- of cao-niveau. Zorg er dan voor dat in de instantie Belastingdienst bij de betreffende medewerker de verzekeringen ZW, WW en WIA/WAO zijn uitgevinkt (tenzij er een andere situatie van toepassing is). Profit levert met deze combinatie automatisch sector 0000 aan.

Zie ook

Direct naar

 1. Cao
 2. CAO Update
 3. Cao toevoegen
 4. Looptijd toevoegen
 5. Decimalen instellen
 6. Cao verwijderen of blokkeren
 7. Cao-versie controleren
 8. Arbeidsvoorwaarde

Process

Cao

Work area

Payroll