HRM/Payroll inrichten voor Flex-branche

Onderdeel van de Flex-functionaliteit specifiek in HRM/Payroll is de fasetelling. Er zijn drie á vier fases voor kandidaten, afhankelijk van de geldende cao (ABU of NBBU). Een kandidaat heeft bepaalde rechten op grond van de fase waarin hij zich bevindt. De cao's hebben elk een iets afwijkende telling van weken en contracten. Profit levert signalen mee die signaleren dat een kandidaat op het punt staat in een volgende fase te vallen. Je ontvangt als verantwoordelijke workflowtaken vanuit deze signalen. Vervolgens kun je er dan voor kiezen de kandidaat een fase op te laten schuiven en het contract van de kandidaat te verlengen of niet.

Lees de beschrijving van de cao's:

Hier de uitleg cao's

In HRM/Payroll richt je o.a. de werkgever, fase-workflow, loonschalen en integratie van de nacalculatie (declaraties bij Flex) en de salarisverwerking in.

Inhoud

Loonschalen bij verkooprelatie (Uitzendbranche)

Als uitzendorganisatie maak je gebruik van de Flex-cao.

Je kunt hiervoor loonschalen toevoegen. Een loonschaal kun je vastleggen per verkooprelatie of per itemset.

Als je een verkooprelatie koppelt dan koppel je de loonschaal in de klantovereenkomst. Laat je de verkooprelatie in de loonschaal leeg, dan koppel je de loonschaal in de itemset.

Het is ook mogelijk loonschalen bij verkooprelaties te importeren via de import Loonschaal (HRM / Beheer / Import Payroll). Deze import bevat als de Flex-activering aan staat, het veld Verkooprelatie.

Als je een volledige loonschaal hebt ingevuld, kun je de functies vanuit de klantovereenkomst koppelen aan de juiste schaal en trede.

Voordeel van het koppelen schaal en trede aan functie

Stel op 1 juni is er een wijziging in de cao en er is een collectieve loonsverhoging van 2%. Dit kan gewijzigd worden in de loonschaal en in iedere plaatsing die gekoppeld is aan deze loonschaal, zal automatisch het uurloon worden verhoogd (nadat de loonafspraken zijn geactualiseerd).

Loonschaal toevoegen voor de flex-branche:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Loonschaal.

  Gebruik hier de weergave Loonschalen (klant) als je per verkooprelatie gaat toevoegen.

 3. Klik op Nieuw en vul de omschrijving van de loonschaal in.
 4. Klik op Volgende.
 5. Selecteer bij Cao-type de optie Profit cao.
 6. Selecteer bij Tijdvak hoe de bedragen in de trede zijn vormgegeven: per week, maand of uur. Voor flex zal dit uur zijn.
 7. Selecteer bij Verkooprelatie de klant als je de loonschaal verkooprelatie-specifiek wilt maken.
 8. Klik op Voltooien. De loonschaal is nu toegevoegd.
 9. Open de eigenschappen van de loonschaal en ga naar tabblad Perioden.
 10. Klik op Nieuw en geef een begindatum mee en in de Omschrijving de periode van de loonschaal.
 11. Klik weer op Voltooien.
 12. Open de regel van de periode.
 13. Via tabblad Regels kun je nu de juiste regels toekennen met de schaal, trede, leeftijd en het bedrag.
 14. Door rechts de Vast aan te vinken, zorg je ervoor dat wanneer je op Voltooien klikt, de waarden blijven staan voor de volgende regel.

  Zodra je een volledige loonschaal hebt ingevuld, kun je de functies vanuit de klantovereenkomst koppelen aan de juiste schaal en trede.

Geadviseerde volgorde van inrichten van loonschalen bij verkooprelaties voor recruiters na conversie/import oude loonschalen:

 1. Verkooprelatie-specifieke loonschalen aanmaken bij de verkooprelaties waar zij verantwoordelijk voor zijn.
 2. Nieuwe functies aanmaken naast de huidige functies met de juiste soort loonschaal.
 3. Nieuwe prijsafspraak aanmaken door via InSite de bestaande prijsafspraak voor de geïmporteerde functie te kopiëren.
 4. Deze nieuwe prijsafspraak gebruiken voor nieuwe plaatsingen vanaf dat moment.

Salarisverwerkingsplan importeren

Je kunt de salarisverwerkingsplannen bij een werkgever importeren. Hiermee bespaar je veel tijd, als je veel werkgevers in een omgeving bijhoudt.

Nieuwe perioderegels en correctieregels importeer je via HRM / Beheer / Import Payroll / Salarisverwerkingsplan.

Mutaties op perioderegel en correctieregels importeer je via HRM / Beheer / Import HRM/Payroll mutatie / Salarisverwerkingsplan.

Bij het importeren van de salarisverwerkingsplannen houd je rekening met het volgende:

 • Correctieregels

  Je kunt alleen een correctieregel importeren, als de bijbehorende hoofdperiode aanwezig is in Profit. Profit bepaalt zelf het correctievolgnummer. Je kunt meerdere correctiegels importeren.

 • Jaaroverschrijdende correctie

  Je kunt geen regels van het type 'jaaroverschrijdende correctie' importeren. Daarom is het veld Afw. journaalstructuur ook niet beschikbaar in de import, dit geldt alleen voor jaaroverschrijdende correcties.

  Let op:

  Test het importeren van gegevens altijd in een testomgeving. Gebruik als testomgeving een recente backup van de live omgeving.

Werkweek raadplegen/inrichten

Profit telt iedere gewerkte week. Een week wordt al als 'gewerkt' aangemerkt als er één uur in is gewerkt. Het is daarbij van belang wanneer de week start.

Ingestelde periodetabel raadplegen:

Wanneer een week begint en eindigt hangt af van de periodetabel die is ingesteld in Profit Projecten.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Projecten.

  Het gaat om het veld Periodetabel.

Instellingen van de ingestelde periodetabel raadplegen:

Je kunt raadplegen wat in de periodetabel staat ingesteld wat betreft o.a. de eerste dag van de week.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de eigenschappen van de periodetabel die bij projecten stond ingesteld.

Integratie nacalculatie met salarisverwerking

Je kunt inrichten dat de declaraties die de kandidaat boekt, via de salarisverwerking uitbetaald worden.

Dit richt je in via de integratie van de nacalculatie met de salarisverwerking.

Zie ook:

Direct naar

 1. Uitzendbranche inrichten