thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Declaratie nacalculatie

Met deze workflow ben je in staat om de ingediende declaraties te beoordelen.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden vijf statussen gebruikt: Ter beoordeling, Voldoet niet aan minimumlooncontrole, Goedgekeurd, Goedgekeurd extern en Afgekeurd . Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Ter beoordeling.

Bestemming

Gebruik bijvoorbeeld de Contact declaratie uit de plaatsing. (Profit 21)

Condities

De controle op het minimumloon wordt door middel van een conditie op het veld voldoet aan minimumloon controle uitgevoerd, waarbij de J voldoet en de N niet.

De acties op niet beoordelen extern en niet beoordelen intern worden ook conditioneel afgehandeld, waarbij J voldoet en N niet.

De acties om goed te keuren of af te keuren zijn allen zichtbaar als er wordt voldaan aan de conditie.

Speciale acties

Er zijn vijf speciale acties binnen de workflow. Afkeuren declaratie nacalculatie, Goedkeuren extern declaratie nacalculatie, Goedkeuren intern declaratie nacalculatie, Opnieuw insturen declaratie nacalculatie en Prijzen opnieuw bepalen.

Waarom welke stappen?

Na de minimumloon controle wordt de declaratie aangeboden voor externe goedkeuring aan de contactpersoon van de kostenplaats en de contactpersoon van de plaatsing. Na het goedkeuren krijgt de flex medewerker(instuurder) een ter info taak dat de declaratie is goedgekeurd. Wordt de declaratie afgekeurd, dan krijgt de flex medewerker(instuurder) de declaratie terug om deze aan te passen, waarna deze opnieuw ter beoordeling aangeboden wordt.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow

Process

Permissieschema Dossier

Work area

HRM