thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Functie bij klantovereenkomst toevoegen, wijzigen en verwijderen (PtFunction, Flex)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies bij een klantovereenkomst . Dit is functionaliteit voor de Flex-branche (Payrolling, detachering en uitzendbranche).

Naam UpdateConnector: PtFunction

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen massa)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen minimaal bij klantovereenkomst)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen na loonschaal)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Code functie

Je kunt de code van de functie zelf bepalen door deze mee te geven in het XML-bestand. Zo niet, dan genereert Profit een code.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

AFAS Connect Connector UpdateConnector

Work area

Connectoren