Functie bij klantovereenkomst toevoegen, wijzigen en verwijderen (PtFunction, Flex)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van functies bij een klantovereenkomst . Dit is functionaliteit voor de Flex-branche (Payrolling, detachering en uitzendbranche).

Naam UpdateConnector: PtFunction

Let op: 

AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen massa)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen minimaal bij klantovereenkomst)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen na loonschaal)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Code functie

Je kunt de code van de functie zelf bepalen door deze mee te geven in het XML-bestand. Zo niet, dan genereert Profit een code.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen