Samenstellingen toevoegen (UpdateConnector FbComposition)

UpdateConnector voor het toevoegen van samenstellingen.

Naam UpdateConnector: FbComposition

 • Wijzigen en verwijderen van records
 • Toevoegen van afbeeldingen (base64)
 • Vrije velden op kop en regels.

  Let op: 

  Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (zie omschrijving in gebruikerstaal)

UPDATE

Records wijzigen

DELETE

Records verwijderen

Niet mogelijk met de connector:

 • Stamgegevens van onderdelen wijzigen

Vrije velden op samenstellingen

De UpdateConnector FbComposition heeft een extra niveau FbArticleCustom dat alleen geldt voor de vrije velden op Samenstelling. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor artikelen (FbItemArticle).

Update

Je kunt een Update uitvoeren op alleen de kop (waardoor de regels niet wijzigen), of op de kop en de regels. Als je een update op de regels uitvoert, kun je per regel aangeven of er een Insert, Update of Delete moet worden uitgevoerd.

Bij de regelacties geldt het volgende:

 • Als je een Update op de regels uitvoert, kun je per regel aangeven of er een Insert, Update of Delete moet worden uitgevoerd.
 • Bij Update of Delete van een regel MOET de presentatievolgorde (PrSe) worden gebruikt om de regel aan te wijzen.
 • Bij Insert van een regel mag de presentatievolgorde (PrSe) meegegeven worden om de nieuwe regel tussen de bestaande te voegen. Als je de presentatievolgorde niet gebruikt, wordt het regelnummer * 10 gebruikt. Bijvoorbeeld de 6e regel krijgt presentatievolgorde 60.
 • Vrije velden zijn beschikbaar op de kop in Item (in FbComposition) en Samenstelling (in FbCompositionCustom) en op de regel (in FbCompositionPart). Deze kunnen zowel worden gebruikt bij Insert als bij Update.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen