thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Samenstellingen toevoegen (UpdateConnector FbComposition)

UpdateConnector voor het toevoegen van samenstellingen.

Naam UpdateConnector: FbComposition

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (Profit 18, zie omschrijving in gebruikerstaal)

Niet mogelijk met de connector:

  • Samenstellingen wijzigen
  • Samenstellingen verwijderen
  • Stamgegevens van onderdelen wijzigen

Vrije velden op samenstellingen

De UpdateConnector FbComposition heeft een extra niveau FbArticleCustom dat alleen geldt voor de vrije velden op Samenstelling. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor artikelen (FbItemArticle).

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

App connector Connector AFAS Connect

Work area

Connectoren