thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Artikel (UpdateConnector FBItemArticle)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van artikelen.

Naam UpdateConnector: FbItemArticle

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (Voorraadartikel met prijzen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (abonnementsartikel)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (Profit 18, zie omschrijving in gebruikerstaal)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (artikelomschrijving wijzigen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (artikel wijzigen in voorraadhoudend artikel)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (Profit 18, zie omschrijving in gebruikerstaal)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Niet mogelijk met de connector:

  • Je kunt alleen artikelen toevoegen met deze UpdateConnector, geen andere typen items.

    Je kunt samenstellingen toevoegen met de UpdateConnector FbComposition.

  • Je kunt een artikel dat is gebruikt in mutaties niet meer verwijderen, maar wel blokkeren.

Aandachtspunten:

  • Bij het toevoegen van een nieuw artikel kun je ook prijzen toevoegen, bij het wijzigen van een artikel is dit met deze UpdateConnector niet mogelijk.
  • Als je acties wilt uitvoeren ten aanzien van vrije inrichting, moet de vrije inrichting vastgelegd zijn op de hoofdtabel Item. Het is ook mogelijk om vrije inrichting op Artikel vast te leggen, maar deze velden kunnen niet worden benaderd via de UpdateConnector.

    Dit geldt alleen voor UpdateConnectoren. Bij het importeren van artikelen kun je wel velden vullen die als vrije inrichting zijn vastgelegd op het niveau van artikelen in plaats van items.

Vrije velden op artikel

De UpdateConnector FbItemArticle heeft een extra niveau FbArticleCustom dat alleen geldt voor de vrije velden op Artikel. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor samenstellingen (FbComposition).

Zie ook

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren