Nacalculatie toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector PtRealization)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van nacalculatieregels.

Naam UpdateConnector: PtRealization

Let op: 

AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Actie

Toelichting

INSERT

Nacalculatieregels toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Zie ook de voorbeeldbestanden voor intercompany-boekingen in dit onderwerp.

UPDATE

Nacalculatieregels wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels wijzigen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels gereedmelden)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels afkeuren)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels accorderen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (accorderen ongedaan maken)

DELETE

Nacalculatieregels verwijderen

Bij het verwijderen van regels zal de UpdateConnector ook regels verwijderen die al geaccordeerd of gereedgemeld zijn.

Nacalculatieregels hebben allemaal een uniek regelnummer. Bij een delete neem je dit nummer op in het veld 'Id'.

Je kunt het unieke regelnummer raadplegen via Projecten / Nacalculatie / Overzicht nacalculatie. Voeg een weergave toe en voeg hieraan het veld Regelnummer toe.

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Niet mogelijk met de connector:

 • Nacalculatieregels kunnen niet naar een andere periode verplaatst worden.

Aandachtspunten:

 • Voor het corrigeren van nacalculatieregels die gebaseerd zijn op een declaratie (Flex) gebruik je de UpdateConnector PtCorrectionDeclaration.
 • Voor het gereedmelden en accorderen volgt de UpdateConnector de projectinstellingen. Hierdoor kunnen de ingelezen mutaties dus direct gereedgemeld en/of geaccordeerd worden.
 • Je kunt regels accorderen, accorderen ongedaan maken en gereedmelden via een UPDATE. Dit kan ook bij nacalculatieregels die zijn ontstaan vanuit verlofaanvragen en verzuimmeldingen.
 • Je kunt regels aanpassen via een UPDATE, als de regels nog niet gereedgemeld zijn.
 • Wanneer een nacalculatie aangemaakt is via de UpdateConnector PtRealization, dan is het volgende van toepassing:
  • De nacalculatieregel kan via de UpdateConnector voor accordering aangepast worden.
  • De nacalculatieregel kan voor accordering verwijderd worden.
  • De nacalculatieregel kan na accordering aangepast worden
  • De nacalculatieregel kan na accordering verwijderd worden.
  • De nacalculatieregel kan na accordering en gereedmelden verwijderd worden.

Response

Bij het insturen en updaten van nacalculatieregels worden het Id van de nacalculatieregel, de Externe sleutel en de SessionGuid terug gegeven. Het is namelijk mogelijk om via een XML of JSON de tag <XpRe> te vullen met het nacalculatie-Id van de externe applicatie. Daarnaast geven we een SessieGuid terug wanneer er meerdere regels in één XML of JSON wordt meegegeven.

Response XML bij insert of update:

<?xml version="1.0"?>

<results><PtRealization><Id>20208</Id><XpRe>na-12-gw</XpRe><Sessieguid>{6F07C4DD-0C63-4430-A2AF-B9D2B5497697}</Sessieguid></PtRealization></results>

Response JSON bij POST en PUT :

{"results":{"PtRealization":{"Id":"20200","XpRe":"na-12-gw","Sessieguid":"{C91DFB32-385E-43BD-8989-6D110617652B}"}}}

Foutafhandeling

Bij het aanbieden van meerdere nacalculatieregels met valide en niet-valide regels worden de valide regels doorgevoerd en voor de niet-valide regels wordt een error geraised. Bij de tiende error stopt de UpdateConnector met de call. Als er fouten optreden krijg je altijd een http 500 error response, ook als er wel regels toegevoegd zijn.

Maximaal aantal regels per call

Deze connector is geoptimaliseerd voor de verwerking van 500 regels per call.

Velden

Type item

Veld: VaIt

Alleen de volgende waarden zijn toegestaan:

 • 1: Werksoort.
 • 2: Artikel
 • 6: Kosten

Lever per regel het juiste type aan. Voor nacalculatieregels zonder werksoort moet de waarde 1 zijn.

Doorbelasten

Veld: Ch

 • Als het veld wordt aangeleverd, wordt de betreffende waarde (true / false) overgenomen.
 • Als dit veld niet wordt aangeleverd, wordt de waarde 'True' toegepast.

Als het veld Ch niet aangeleverd wordt, maar er wordt op een project gewerkt waarbij 'Termijnen' is aangevinkt, dan kijkt Profit hiernaar. Dit betekent ook dat als het project op 'Termijnen' staat, het veld 'Doorbelasten' standaard op 'False' wordt gezet. Tenzij er ook een fase wordt meegeleverd in de XML waarbij 'Meerwerk' is aangevinkt. Dan wordt namelijk het veld 'Doorbelasten' op 'True' gezet.

Hier vind je een overzicht over de werking van Doorbelasten in Profit Projecten.

Bewakingscode (specifiek veld voor de bouw)

Veld: MoId

Type projectkosten (specifiek veld voor de bouw)

Veld: CoTy

Administratie medewerker (specifiek veld voor intercompanyboekingen)

Als de activering Intercompany is ingeschakeld kun je het veld Medewerker leeg laten. Je moet dan de velden Administratie medewerker en/of Kostenplaats medewerker gebruiken omintercompany-nacalculatieregels aan te maken via de import of de updateconnector PtRealization.

Voorbeeldbestanden voor Intercompany-modus Administratie:

Voorbeeldbestanden voor Intercompany-modus Administratie en kostenplaats:

Itemcode verkooprelatie

Je kunt een nacalculatieregel aanmaken op basis van de Itemcode verkooprelatie die vastgelegd is op het tabblad Items van de verkooprelatie. Bij het uitvoeren van de nacalculatieregel dient zowel Itemcode verkooprelatie als Verkooprelatienummer gevuld te zijn in de import als XML. Vervolgens wordt de interne itemcode van Profit erbij gezocht.

Kostendrager medewerker

Veld: CcId

Met het veld Kostendrager medewerker kun je bijvoorbeeld gebruik maken van nacalculatie in Profit zonder de module Projecten.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen