Accordering en gereedmelding (Profit)

Als een manager of een projectleider de nacalculatieregels van medewerkers moet controleren en goedkeuren, gebruikt hij/zij hiervoor de functionaliteit Accorderen. Geaccordeerde regels kun je niet meer wijzigen, tenzij je de accordering terugdraait.

De nacalculatieregels, die je aan de klant wilt doorbelasten, moet je gereedmelden voor facturering.

Daarnaast beschik je over een aparte functie om nacalculatieregels door te sluizen naar Profit Payroll.

Let op:

Als je niet beschikt over Profit Projecten loopt de accordering via het menu van Profit HRM. Lees dan het onderwerp Declaraties accorderen (zonder Profit Projecten).

Inhoud

Beschrijving

Het proces van accorderen en gereedmelden bestaat uit drie onderdelen, maar deze zijn niet verplicht.

 • Nacalculatie accorderen

  Een leidinggevende controleert de geboekte nacalculatieregels. Na accordering kun je deze niet meer wijzigen of verwijderen, tenzij je eerst de accordering ongedaan maakt.

  Profit zal tijdens het accorderen ook de verlofsaldi van de medewerkers bijwerken, onder de volgende voorwaarden:

  • Dit geldt alleen voor zover urenboekingen recht geven op verlof (is bepaald in de inrichting). Bij tijd-voor-tijd kunnen de medewerkers bovendien ook verlofuren opnemen via de nacalculatie.
  • Bij de verlofsoort is vastgelegd, dat Profit het verlofsaldo bijwerkt tijdens het accorderen. Zo niet, dan werkt Profit de verlofsaldi direct na het boeken van de nacalculatieregels bij.
 • Nacalculatie gereedmelden

  Door regels gereed te melden zet je deze klaar voor facturering.

 • Nacalculatie accorderen voor Payroll

  Deze stap geldt voor alle nacalculatieregels die Profit moet doorsluizen naar de salarisverwerking. Hierbij kan het gaan om verloning op basis van uren, verloning van overuren, onkosten, etc.

  Als je looncomponent en parameter hebt gekoppeld aan een uren-, werk- of kostensoort, zal Profit deze meenemen in de verloning.

De boekingsdatum van een onkostenregel bepaalt de verwerkingsperiode in Profit Payroll waarin Profit de mutatie meeneemt. Hierbij kan de einddatum urenregistratie die in het salarisverwerkingsplan is vastgelegd, een rol spelen. Op basis van deze datum kan Profit de kosten die na het accorderen van een salarisperiode zijn geboekt, doorschuiven naar de volgende periode. Met deze methode kun je TWK-mutaties voorkomen, maar de onkosten worden pas in de volgende periode uitbetaald (en niet in de periode waarin ze zijn geboekt).

Pro_Accordering en gereedmelding (Profit Projecten)

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook