thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Magazijntoewijzingen artikel toevoegen (UpdateConnector FbItemCodeWarehouse)

UpdateConnector voor het toevoegen van magazijntoewijzingen voor artikelen. Je kunt hiermee ook afwijkende voorraadgegevens vastleggen voor de combinatie van magazijn en artikel.

Naam UpdateConnector: FbItemCodeWarehouse

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Niet mogelijk met de connector:

  • Artikel wijzigen
  • Magazijnen toevoegen
  • Magazijnen wijzigen

Aandachtspunten:

  • Je kunt magazijntoewijzingen alleen gebruiken bij artikelen waarbij is vastgelegd, dat magazijntoewijzingen gebruikt mogen worden.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

App connector Connector AFAS Connect

Work area

Connectoren