Verkoopoffertes toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector FbSalesQuotation)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van verkoopoffertes.

Naam UpdateConnector: FbSalesQuotation

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (serienummers toekennen aan artikelen in samenstellingen)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

SOAP/XML

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (Eén offerteregel verwijderen).

REST/JSON

Zie hieronder.

Direct leveren vanuit Leverancier (DiDe)

Je kunt het veld Direct leveren vanuit leverancier (DiDe) wijzigen via de UpdateConnectoren FbSales en FbSalesQuotation.

Let op:

Het wijzigen van de status van een Verkoopofferte met deze UpdateConnector is alleen mogelijk voor de status Onderhanden en Definitief.

Samenstellingen met artikelen met serienummers

Bij samenstellingen kun je bij een Insert serienummers toekennen aan de artikelen van de samenstellingen. Dit kan met de volgende UpdateConnectoren:

 • FbDeliveryNote
 • FbDirectInvoice
 • FbSales
 • FbSalesQuotation

REST/JSON

Via REST/JSON verwijder je verkoopofferteregel door in de URL te verwijzen naar het nummer van de verkoopofferte en de GUID van de regel. Voer op dit adres een DELETE actie uit.

 • Aanroep om een verkoopofferteregel te verwijderen:

  <endpoint>/profitrestservices/connectors/FbSalesQuotation/FbSalesQuotation/OrNu/50000004/FbSalesQuotationLines/GuLi/{2D75F7D5-8681-45A6-B0BA-787C114B2B09}

 • Aanroep om een hele verkoopofferte te verwijderen:

  <endpoint>/profitrestservices/connectors/FbSalesQuotation/FbSalesQuotation/OrNu/50000004

Zie ook:

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen