thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verkoopoffertes toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector FbSalesQuotation)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van verkoopoffertes.

Naam UpdateConnector: FbSalesQuotation

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (serienummers toekennen aan artikelen in samenstellingen)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

SOAP/XML

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (Eén offerteregel verwijderen).

REST/JSON

Zie hieronder.

Samenstellingen met artikelen met serienummers

Bij samenstellingen kun je bij een Insert serienummers toekennen aan de artikelen van de samenstellingen. Dit kan met de volgende UpdateConnectoren:

 • FbDeliveryNote
 • FbDirectInvoice
 • FbSales
 • FbSalesQuotation

REST/JSON

Via REST/JSON verwijder je verkoopofferteregel door in de URL te verwijzen naar het nummer van de verkoopofferte en de GUID van de regel. Voer op dit adres een DELETE actie uit.

 • Aanroep om een verkoopofferteregel te verwijderen:

  <endpoint>/profitrestservices/connectors/FbSalesQuotation/FbSalesQuotation/OrNu/50000004/FbSalesQuotationLines/GuLi/{2D75F7D5-8681-45A6-B0BA-787C114B2B09}

 • Aanroep om een hele verkoopofferte te verwijderen:

  <endpoint>/profitrestservices/connectors/FbSalesQuotation/FbSalesQuotation/OrNu/50000004

Zie ook:

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren