thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Machtigingscode toevoegen (UpdateConnector TxMachtiging)

UpdateConnector voor het importeren van de machtigingscode voor het inlezen van de Vooraf Ingevulde Aangifte en de Service Bericht Toeslagen.

Naam UpdateConnector: TxMachtiging

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Velden

Als je de machtingscode toevoegt via de UpdateConnector moet je, naast de code, een identificatienummer, jaar en soort meegeven.

Veld

Tag

Omschrijving

Identificatienummer

SbmId

AfasTxSeqNo

Jaar

SbmFiYe

AfasTxFiscalYear

Soort

SbmViMs

AfasTxValueIntIdMsgSubType

De waarden ‘MVIA’ en 'MSBT' zijn mogelijk voor het activeren van de machtiging.

De waarde 'MVIA' moet gebruikt worden voor de VIA-machtiging, de waarde 'MSBT moet gebruikt worden voor de SBT machtiging.

Nieuwe waarden voor de doorlopende machtigingen:

De waarde MDMIH is voor de activering van de doorlopende machtiging Inkomstenbelasting.

De waarde MDMTSG is voor de activering van de doorlopende machtiging Toeslagen.

De waarde MDMVPB is voor de activering van de doorlopende machtiging Vennootschapsbelasting.

Machtigingscode

SbmVIAC

AfasTxVIAActivationCode

Het veld Jaar is verplicht. Je kunt hier voor de doorlopende machtiging het huidige jaar invullen.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren