thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Afwijkende verstrekkingen toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector KnProvApplication)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van afwijkende verstrekkingen per organisatie/persoon.

Naam UpdateConnector:: KnProvApplication

Voor de standaardverstrekkingswijze en het standaardcontact voor verstrekkingen (tabblad Algemeen) gebruik je de UpdateConnector 'KnOrganisation' of 'KnPerson'.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren