Organisaties toevoegen en wijzigen (UpdateConnector KnOrganisation)

UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van organisaties.

Naam UpdateConnector: KnOrganisation

Let op: 

Deze UpdateConnector geldt ook voor het toevoegen van contacten, afleveradressen en afdelingen bij een organisatie. Voor het wijzigen van contacten, afleveradressen en afdelingen bij een organisatie gebruik je de UpdateConnector 'KnContact'.

Let op: 

AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Organisaties toevoegen

Bankrekeningnummers, contactpersonen, afleveradressen en afdelingen toevoegen.

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (bankrekening)

UPDATE

Organisaties wijzigen

Bij een UPDATE lever je de sleutelvelden en de te wijzigen velden aan.

Doorvoeren van een verhuizing van de organisatie.

Xml-voorbeeldbestand downloaden (nieuw afleveradres)

Niet mogelijk met de connector:

 • Contacten, afleveradressen of afdelingen wijzigen.
 • Organisaties verwijderen.
 • Adres wijzigen.

Aandachtspunten:

 • Bij een UPDATE bepaal je met het veld 'MatchOga' hoe de UpdateConnector de organisatie moet opzoeken. Gebruik de code van de organisatie, als deze bekend is.
 • Bij het toevoegen van een organisatie kun je één contact (persoon of afdeling) toevoegen.
 • Je levert het veld 'BcId' niet aan.

BcCo

Bij het toevoegen van een record is dit veld verplicht, als 'Autonum' de waarde 'False' heeft.

Postbusadres

Bij een postbusadres lever je de volgende velden aan:

 • PbAd (Postbus): 1
 • NmNr (Huisnummer): Het postbusnummer

Lever ook postcode en woonplaats aan.

Adressen

 • Bij een adres moet je altijd de landcode opgeven in het veld 'CoId'.
 • Lever de velden aan die nodig zijn voor een compleet adres (dit is afhankelijk van de eigenschappen van de landcode).
 • Bij het eerste adres (in de praktijk bij een nieuw record) hoef je geen begindatum aan te leveren in het veld 'BeginDate' genegeerd. Als er al een adres bestaat, geef je met 'BeginDate' de ingangsdatum van de adreswijziging aan.
 • Als het veld 'ResZip' de waarde 'True' heeft, wordt de woonplaats bij de opgegeven postcode opgezocht. Het is dan toch noodzakelijk een woonplaats in het veld 'Rs' op te geven. Als er geen woonplaats kan worden gevonden voor de opgegeven postcode, wordt de waarde die in 'Rs' is opgegeven, als woonplaats gebruikt.
 • Voor afleveradressen gebruik je de waarde 'AFL':

  <ViKc>AFL</ViKc>

Persoon bij organisatie toevoegen

 • Als het element 'KnPerson' wordt meegeleverd, wordt een contact toegevoegd van het type Persoon bij organisatie. Zie de toelichting bij KnPerson.

Afbeelding

Zie de toelichting bij KnPerson.

Bankrekeningnummer

Je biedt een bankrekeningnummer bij een persoon of organisatie aan in het segment 'KnBankAccount'. Je kunt een IBAN-nummer of een bankrekeningnummer aanbieden (oude stijl).

IBAN-nummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • Iban: IBAN-nummer
 • IbCk: Controle IBAN-nummer

Als je een IBAN-bankrekeningnummer aanbiedt, zal Profit de BIC-code automatisch bepalen. Dit gebeurt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een Nederlands bankrekeningnummer.
 • De BIC-code is niet gevuld in de XML en in Profit.

Bankrekeningnummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • BaAc: bankrekeningnummer. De lengte van het bankrekeningnummer moet 10 posities zijn. Bij een bankrekeningnummer van 9 posities moet je een voorloopnul toevoegen.

Een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie kan beoordeeld worden via de workflow. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.

Dit geldt ook voor een nieuwe bankrekening bij een organisatie/persoon die een inkoop- of verkooprelatie is. Dit is afhankelijk van de inrichting.

Portaltoegang OutSite van contactpersonen

Bij een nieuwe contactpersoon biedt je de volgende velden aan in de node 'KnPerson'.

 • AddToPortal
 • EmailPortal
 • AutRoleDs

  Gebruik de letterlijke omschrijving van de autorisatierol. Bijvoorbeeld: Beheerder klantportal.

Zie ook

Autorisatierollen importeren

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen