Personen toevoegen of wijzigen (UpdateConnector KnPerson)

UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van personen.

Naam UpdateConnector: KnPerson

Let op: 

AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Actie

Toelichting

INSERT

Personen toevoegen

Je kunt direct adressen toevoegen.

UPDATE

Personen wijzigen

Bij een UPDATE lever je de sleutelvelden en de te wijzigen velden aan.

Je kunt een UPDATE ook gebruiken voor het toevoegen van bankrekeningnummers en het doorvoeren van een verhuizing van de persoon.

Niet mogelijk met de connector:

 • Contacten, afleveradressen of afdelingen wijzigen.
 • Personen verwijderen.
 • Adres wijzigen.

Wel mogelijk met de connector:

 • Foto bij de medewerker toevoegen of wijzigen.
 • Je kunt ook een contactpersoon bij een persoon toevoegen.

Aandachtspunten:

 • Bij een UPDATE bepaal je met het veld 'MatchPer' hoe de UpdateConnector de persoon moet opzoeken. Gebruik de code van de persoon, als deze bekend is. Zo niet, gebruik dan het e-mailadres, want dit is meestal uniek.

  Overzicht codes

  0 = Zoek op BcCo (Persoons-ID)

  1 = Burgerservicenummer

  2 = Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht

  3 = Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + e-mail werk

  4 = Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + mobiel werk

  5 = Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + telefoon werk

  6 = Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + geboortedatum

  7 = Altijd nieuw toevoegen

 • Lever het veld 'Bcld' niet aan.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe record wordt een response teruggegeven. Bij het aanmaken van een contactpersoon wordt een response met het persoonsnummer teruggegeven. Dit geldt zowel voor SOAP (XML) als REST (JSON).

Medewerkercode

Veld: EmId

De medewerkercode in Profit HRM.

BcCo

Bij het toevoegen van een record is dit veld verplicht, als 'Autonum' de waarde 'False' heeft.

Postbusadres

Bij een postbusadres lever je de volgende velden aan:

 • PbAd (Postbus): 1
 • NmNr (Huisnummer): Het postbusnummer

Lever ook postcode en woonplaats aan.

Adressen

 • Bij een adres moet je altijd de landcode opgeven in het veld 'CoId'.
 • Lever de velden aan die nodig zijn voor een compleet adres (dit is afhankelijk van de eigenschappen van de landcode).
 • Bij het eerste adres (in de praktijk bij een nieuw record) hoef je geen begindatum aan te leveren in het veld 'BeginDate' genegeerd. Als er al een adres bestaat, geef je met 'BeginDate' de ingangsdatum van de adreswijziging aan.
 • Als het veld 'ResZip' de waarde 'True' heeft, wordt de woonplaats bij de opgegeven postcode opgezocht. Het is dan toch noodzakelijk een woonplaats in het veld 'Rs' op te geven. Als er geen woonplaats kan worden gevonden voor de opgegeven postcode, wordt de waarde die in 'Rs' is opgegeven, als woonplaats gebruikt.

Afbeelding

Er zijn twee manieren om een UPDATE of een INSERT op een afbeelding te doen: via een bestand of door de afbeelding te converteren naar base64-code en de code op te nemen in de xml.

Bankrekeningnummer

Je biedt een bankrekeningnummer bij een persoon of organisatie aan in het segment 'KnBankAccount'. Je kunt een IBAN-nummer of een bankrekeningnummer aanbieden (oude stijl).

IBAN-nummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • Iban: IBAN-nummer
 • IbCk: Controle IBAN-nummer

Als je een IBAN-bankrekeningnummer aanbiedt, zal Profit de BIC-code automatisch bepalen. Dit gebeurt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een Nederlands bankrekeningnummer.
 • De BIC-code is niet gevuld in de XML en in Profit.

Bankrekeningnummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • BaAc: bankrekeningnummer. De lengte van het bankrekeningnummer moet 10 posities zijn. Bij een bankrekeningnummer van 9 posities moet je een voorloopnul toevoegen.

Een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie kan beoordeeld worden via de workflow. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.

Dit geldt ook voor een nieuwe bankrekening bij een organisatie/persoon die een inkoop- of verkooprelatie is. Dit is afhankelijk van de inrichting.

Portal toegang OutSite inschakelen

Bij een INSERT of een UPDATE biedt je de volgende velden aan in de node 'KnPerson'.

 • AddToPortal
 • EmailPortal
 • AutRoleDs

  Gebruik de letterlijke omschrijving van de autorisatierol. Bijvoorbeeld: Beheerder klantportal.

Zie ook

Autorisatierollen importeren

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen