thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Contacten wijzigen (UpdateConnector KnContact)

UpdateConnector voor het wijzigen van contacten bij organisaties.

Naam UpdateConnector: KnContact

Let op: 

Je kunt één contactpersoon toevoegen of wijzigen met deze UpdateConnector. Meerdere contactpersonen toevoegen/wijzigen kan dus niet!

Voor het toevoegen van contacten, afleveradressen en afdelingen bij een organisatie gebruik je de UpdateConnector 'KnOrganisation'.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Acties met de connector:

Actie

Toelichting

UPDATE

Contacten en afleveradressen wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (afleveradres wijzigen)

De velden 'Contact Id' (CdId) en 'Soort contact' (ViKc) zijn toegevoegd aan de updateconnector 'KnContact'. Het is nu mogelijk om een contactpersoon te updaten op basis van deze twee velden. Als deze twee velden beide meegegeven worden, dan wordt het contactpersoon gezocht op deze twee velden.

Dit geldt voor een contact van het type Persoon bij organisatie, Afdeling bij organisatie of Afleveradres.

INSERT (alleen op het adres)

Adres van contacten wijzigen, door een nieuwe adresregel met een nieuwe ingangsdatum toe te voegen.

Niet mogelijk met de connector:

 • Contacten, afleveradressen, afdelingen toevoegen of verwijderen.

Aandachtspunten:

 • Bij het wijzigen van een persoon geef je de organisatiecode en persoonscode op.
 • Je kunt contacten niet verwijderen met de UpdateConnector, maar wel blokkeren.

Postbusadres

Bij een postbusadres lever je de volgende velden aan:

 • PbAd (Postbus): 1
 • NmNr (Huisnummer): Het postbusnummer

Lever ook postcode en woonplaats aan.

Adressen

 • Bij een adres moet je altijd de landcode opgeven in het veld 'CoId'.
 • Lever de velden aan die nodig zijn voor een compleet adres (dit is afhankelijk van de eigenschappen van de landcode).
 • Bij het eerste adres (in de praktijk bij een nieuw record) hoef je geen begindatum aan te leveren in het veld 'BeginDate' genegeerd. Als er al een adres bestaat, geef je met 'BeginDate' de ingangsdatum van de adreswijziging aan.
 • Als het veld 'ResZip' de waarde 'True' heeft, wordt de woonplaats bij de opgegeven postcode opgezocht. Het is dan toch noodzakelijk een woonplaats in het veld 'Rs' op te geven. Als er geen woonplaats kan worden gevonden voor de opgegeven postcode, wordt de waarde die in 'Rs' is opgegeven, als woonplaats gebruikt.
 • Je kunt afleveradressen wijzigen. Op basis van twee velden wordt het bestaande afleveradres opgezocht:

  BcCoOga: Nummer organisatie

  ExAd: Naam van het afleveradres

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren