thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Optiekeuzelijst (UpdateConnector)

UpdateConnector voor het wijzigen en toevoegen van optieskeuzelijsten voor kopersbegeleidingsprojecten in de bouw.

Naam UpdateConnector: PtOptionListLine

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Aandachtspunten:

 • Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als de activering Bouw geactiveerd is.

Werkwijze:

Getconnector Naam: Optiekeuzelijstregels tbv updateconnector PtOptionListLine

 • Werkwijze voor een Update op een optiekeuzelijstregel
  • Haal met de getconnector de velden Optiekeuzelijstnummer (OlNu) en Code (Code) op (=unieke waarde van de regel)
  • Let erop dat het veld optiekeuzelijstnummer uit de gegevensverzameling Optielijst komt (en niet uit optielijstregels)! Dit veld is standaard al toegevoegd aan de getconnector
  • Er zijn drie paramfields toegevoegd aan de xml waarmee je het volgende voor elkaar kan krijgen:
  • Het veld AddToChoices. Hiermee kun je een regel met status 'Optielijst' of status 'beschikbaar' omzetten naar 'gekozen'. Let erop dat je ook het veld Aantal (Qu) meegeeft met een minimale waarde van 1.
  • Het veld Submit: Hiermee kun je een regel met de status 'gekozen' omzetten naar 'ingediend'.
  • Het veld MakeFinal. Dit veld maakt de gehele optiekeuzelijst definitief. Zowel de kop als de regels (met een status < dan definitief) worden definitief gemaakt. Een optiekeuzelijst kan meerdere keren definitief gemaakt worden. Hierbij worden dus enkel de regels die nog niet definitief zijn gewijzigd.
  • Met deze UpdateConnector kan per actie 1 regel aangepast worden. Er kan per regel 1 actie uitgevoerd worden. Je kunt dus niet in één actie én de optiekeuzelijstregel 'kiezen' én 'indienen'.
  • Bij een update kun je niet het TableComponent KnQuotation meegeven. Je krijgt dan (terecht) een melding dat je bij een update geen voorcalculatie mag aanpassen.

 • Werkwijze voor een Insert van een optiekeuzelijstregel
  • Geef het optiekeuzelijstnummer mee waaraan je een regel wilt toevoegen.
  • Vul ook het TableComponent KnQuotation en maak hiermee een voorcalculatie aan. Een optiekeuzelijstregel zonder voorcalculatie kan namelijk nooit gekozen worden door kopers.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren