thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporders toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector FbPurch)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van inkooporders met de bijbehorende regels.

Naam UpdateConnector: FbPurch

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (met afleveradres en afleverorganisatie)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels toevoegen aan order)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regel wijzigen op basis van artikelcode)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regel wijzigen op basis van GUID)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (hele order verwijderen)

  • Afleveradres en afleverorganisatie

    De tag Dlad vul je met de waarde van het veld Adres Id welke in Profit is terug te vinden in de adressentabel. De waarde voor de tag BcDa is het nummer van de organisatie in Profit.

  • Bouw (activering)

    Als je gebruik maakt van de Bouw-activering kunnen inkooporderregels gekoppeld worden aan werkbegrotingsregels via de UpdateConnectoren FbPurch en FbPurchQuotation.

  • Afwijkende leverdatum (DlDa)

    Je kunt via de UpdateConnectoren FbPurchQuotation, FbPurch en FbGoodsReceived het veld Afwijkende leverdatum (DlDa) toevoegen of te wijzigen op regelniveau. Dit is alleen mogelijk als de regelstatus niet op Afgehandeld staat.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren