thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Ontvangstbon (UpdateConnector FbWarTransferIn)

UpdateConnector voor het opboeken van voorraad op het doelmagazijn bij magazijnverplaatsingen.

Naam UpdateConnector: FbWarTransferIn

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Acties met de connector:

INSERT

Ontvangstbon toevoegen - XML-voorbeeld downloaden

Ontvangstbon toevoegen met andere locatie - XML-voorbeeld downloaden

Niet mogelijk met de UpdateConnector:

Regels toevoegen via de UpdateConnector. Als er een INSERT wordt gedaan op FbWarTransferlines dan zal er een foutmelding als response komen, namelijk ‘’500 Internal Server Error] General message: Het is niet mogelijk om ontvangstbonregels toe te voegen via de UpdateConnector’’.

De ontvangstbon is gelijk aan de verzendbon. Er kan alleen afgeweken worden op locatie. Dan moet de GUID meegegeven worden van de verzendbonregel in het veld GuLi.

Verzendbon gereed melden.

Om een ontvangstbon aan te kunnen maken moet de verzendbon (SoWo) gereedgemeld zijn.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren