Schorsingen (UpdateConnector HrCarreerBreak, Belgiƫ)

UpdateConnector voor het aanmaken, aanpassen en verwijderen van schorsingen. Schorsingen behoort tot de Belgische functionaliteit.

Naam UpdateConnector: HrCareerBreak

Let op: 

AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Insert

Record toevoegen

JSON-voorbeeld downloaden

Update

Records wijzigen (op basis van het veld ID).

JSON-voorbeeld downloaden

Delete

Records verwijderen (op basis van het veld ID).

Soort schorsing (CoIc)

Dit is een verwijzing naar een codetabel. Hierbij zijn deze waarden beschikbaar:

 • 001: Tijdskrediet
 • 002: Langdurig ziek
 • 003: Militaire dienst
 • 04: Ouderschapsverlof met RVA-uitkering
 • 005: Ouderschapsverlof zonder RVA-uitkering
 • 006: Palliatief verlof, verzorging zwaar ziek familielid
 • 008: Gedeeltelijke werkhervatting
 • 011: Werkloosheid door collectieve sluiting jaarlijkse vakantie
 • 012: Werkloosheid door collectieve sluiting cao – verlof

Type schorsing (dCoIt)

Dit is een verwijzing naar een codetabel. Hierbij zijn deze waarden beschikbaar:

 • 01: Crisistijdskrediet
 • 02: Progressieve werkhervatting ziekte
 • 03: Progressieve werkhervatting arbeidsongeval
 • 04: Gedeeltelijke werkverwijdering zwangerschapsrust/borstvoeding

Soort tijdskrediet (CoTc)

Dit is een verwijzing naar een codetabel. Hierbij zijn deze waarden beschikbaar:

 • 1: Gemotiveerd tijdskrediet
 • 2: Niet - gemotiveerd tijdskrediet
 • 3: Tijdskrediet eindeloopbaan

Reden tijdskrediet (CoRt)

Dit is een verwijzing naar een codetabel. Hierbij zijn deze waarden beschikbaar:

 • 01: Zorg voor een kind < 8 jaar
 • 02: Palliatieve verzorging
 • 03: Zorg zwaar zieke
 • 04: Opleiding
 • 05: Zorg gehandicapt kind < 21 jaar
 • 06: Zorg zwaar ziek kind < 18 jaar

PaLc / Looncode

Dit is een verwijzing naar: Tabelwaarde Looncode.

PaSc / Soort schorsing

Hier zijn deze twee waarden beschikbaar:

 • 0: Voltijd
 • 1: Deeltijd

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen