thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kostprijsmodel toevoegen, wijzigen en verwijderen (PtCostPriceModel, Flex)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van kostprijsmodellen. Dit is functionaliteit voor de Flex-branche (Payrolling, detachering en uitzendbranche).

Naam UpdateConnector: PtCostPriceModel

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen massa)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen kosten)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen werksoort)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (kop)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (factor)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (einddatum)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regel)

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

AFAS Connect Connector UpdateConnector

Work area

Connectoren