thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verzuimboekingen toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector HrIllnes)

UpdateConnector voor verzuimmeldingen.

Naam UpdateConnector:

 • HrIllness

  Standaard UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van verzuimmeldingen.

 • HrIllnessGUID

  Dit is een UpdateConnector met een unieke sleutel (GUID). Je hebt deze UpdateConnector alleen nodig als je als je de begindatum van een verzuimmelding wilt wijzigen (want dan kun je de standaard sleutelvelden in 'HrIllness' niet gebruiken).

  Hierbij gelden de volgende algemene regels:

  • Bij een INSERT zal Profit de meegegeven GUID gebruiken, mits deze uniek is. Zo niet, dan zal Profit hiervan een standaard SQL-melding genereren. Als je geen GUID meegeeft, zal Profit zelf een GUID toevoegen.
  • Bij een UPDATE of DELETE zal Profit het record opzoeken op basis van de GUID, maar de overige sleutelvelden zijn wel verplicht. Bij een foutieve of ontbrekende GUID wordt de regel afgekeurd.

 • HrIllnessInSite

  UpdateConnector voor het toevoegen van verzuimmeldingen waarbij je direct een dossieritem van het type Ziekmelding wilt toevoegen bij de medewerker.

  Met deze UpdateConnector kun je geen records wijzigen of verwijderen.

  Let op: 

  Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Algemeen

Mogelijke acties met de connector

Connector

INSERT

UPDATE

DELETE

HrIllNess

Voorbeeld:

Ja

Ja

Ja

HrIllnessGuid

Ja

Ja

Ja

HrIllnessInSite

Ja

Nee

Nee

Niet mogelijk met de connector:

 • Je kunt verzuimgevallen verwijderen, maar dit geldt niet voor verzuimgevallen waarbij dossieritems zijn vastgelegd.

Toevoegen

Een verzuimmelding heeft een kop met algemene gegevens en een verzuimverloop met verzuimverloopregels. De eenvoudigste vorm is een verzuimmelding met twee regels, één voor het begin van het verzuimgeval en een voor het einde. Als je een verzuimmelding toevoegt met de UpdateConnector, moet je ook direct de eerste verzuimverloopregel aanleveren in het segment 'HrIllnessProgress'. De datum/tijd van deze verloopregel wordt overschreven door de begindatum/-tijd van de verzuimmelding.

Je kunt een verzuimboeking toevoegen en direct afsluiten, zie verder onder 'Afsluiten'.

Aanwezig eerste dag

Veld: TPBe

Formaat: Tijdsduur in minuten

Het aantal uren dat de medewerker nog heeft gewerkt op de eerste dag van het ziektegeval.

 • Bij een medewerker met een gespecificeerd rooster

  Profit bepaalt deze waarde automatisch op basis van de begintijd van het verzuimgeval in combinatie met het rooster.

 • Bij een medewerker met een wisselend arbeidspatroon

  Vul de tijdsduur in minuten in.

  Bij het importeren van verzuimboekingen kan Profit een waarde in uren omrekenen naar minuten, bij de UpdateConnector niet.

Dienstverband

Veld: EnSe

Dit veld is verplicht als je werkt met de functionaliteit Meerdere gelijktijdige dienstverbanden. Je moet aangeven op welk dienstverband de verzuimmelding betrekking heeft.

Als je deze functionaliteit niet gebruikt, is dit veld niet verplicht.

Tijdsduur

Veld: PSHr

Formaat: Tijdsduur in minuten

Let op:

Bij gebroken getallen kan in Profit een afrondingsverschil optreden. Je kunt dit voorkomen door het aanwezigheidspercentage in te vullen in plaats van de tijdsduur.

Verzuimverloop

Profit moet kunnen bepalen op welke verzuimmelding de verzuimverloopregel betrekking heeft. Daarom moet je de segmenten 'HrIllness' en 'HrAbsIllnessProgress' vullen.

In de eerste verzuimverloopregel geef je 'DaTi' (einddatum/-tijd) nooit mee.

Urensoort verzuim

Veld: SoTi

Dit veld is alleen verplicht als de projectintegratie gebruikt wordt.

Aanwezigheidspercentage, aanwezigheidsuren

Velden: PsPc, PsHr

In een verzuimverloopregel moet je beide velden vullen.

Door het veld PsHr te vullen, berekent Profit het verzuimpercentage van de medewerker. Als je het verzuimpercentage wijzigt met het veld PsPc in de UpdateConnector, dan vul je het veld PsHr niet in.

Aanwezigheid specificeren

Veld: PsSp

Je hebt de volgende mogelijkheden om de aanwezigheid te specificeren:

 • Niet specificeren

  PsSP = False

  Je legt geen waarden vast bij de afzonderlijke dagen.

 • Aantal uren per dag specificeren

  PsSP = True

  Je legt de tijdsduur per dag op in de velden 'HrMo', 'HrTu', 'HrWe', etc. Je legt de werktijden niet vast.

 • Aantal uren per dag en werktijden specificeren

  PsSP = True

  Je legt de tijdsduur per dag op in de velden 'HrMo', 'HrTu', 'HrWe', etc. Je legt per dag de begin- en eindtijd vast. Als je bij een dag de begintijd vastlegt, is de eindtijd ook verplicht.

Aanwezigheidspercentage AT, Aanwezigheidsuren AT

Velden: PsPa, PsHa

Beide velden zijn verplicht in de verzuimverloopregel.

Urensoort arb.therapeut.

Veld: StAt

Dit veld is nooit verplicht. Als je de projectintegratie gebruikt, bepaal je zelf of je deze urensoort wilt vastleggen.

Adressen

 • Bij een adres moet je altijd de landcode opgeven in het veld 'CoId'.
 • Lever de velden aan die nodig zijn voor een compleet adres (dit is afhankelijk van de eigenschappen van de landcode).
 • Bij het eerste adres (in de praktijk bij een nieuw record) hoef je geen begindatum aan te leveren in het veld 'BeginDate' genegeerd. Als er al een adres bestaat, geef je met 'BeginDate' de ingangsdatum van de adreswijziging aan.
 • Als het veld 'ResZip' de waarde 'True' heeft, wordt de woonplaats bij de opgegeven postcode opgezocht. Het is dan toch noodzakelijk een woonplaats in het veld 'Rs' op te geven. Als er geen woonplaats kan worden gevonden voor de opgegeven postcode, wordt de waarde die in 'Rs' is opgegeven, als woonplaats gebruikt.

Het adres is niet verplicht. Je kunt geen DELETE uitvoeren op het segment 'KnBasicAddress'. Bij een UPDATE ontstaat altijd een nieuw adres-record.

Afsluiten

Een verzuimmelding heeft een kop met algemene gegevens en een verzuimverloop met verzuimverloopregels. Voor het afsluiten van een verzuimgeval moet je een afsluitende verzuimverloopregel toevoegen.

Je geeft de volgende gegevens op bij het afsluiten van een verzuimgeval:

 • Segment 'HrIllness'
  • 'EmId' (code medewerker)
  • 'DaBe' (begindatum/-tijd)
  • 'DaEn' (einddatum/-tijd)
 • Segment 'HrAbsIllnessProgress' (verzuimverloopregel)
  • 'DaTi' (einddatum/-tijd)
  • 'PsPc' (aanwezigheid). De aanwezigheid moet op 100% worden gesteld.
  • 'ViWr' (type werkhervatting)
  • 'ViRc' (code hersteld)

Je kunt een xml-voorbeeldbestand downloaden en bekijken.

Als je een verzuimboeking aanlevert die direct wordt afgesloten terwijl er maar één verloopregel is, dan zal Profit een extra afsluitende verloopregel toevoegen. Als je meer verloopregels aanlevert, dan gebruikt Profit de laatst aangeboden verloopregel als afsluitende verloopregel. De datum/tijd van deze verloopregel wordt hierbij overschreven door de einddatum/-tijd van de verzuimmelding. Profit neemt alleen de velden Opmerking, Soort werkhervatting en Code hersteld over vanuit de xml en vult de overige velden met standaardwaarden (net zoals bij het handmatig afsluiten van een verzuimboeking).

Let op:

Je mag het veld 'PsPc' (percentage aanwezigheid) niet opnemen in het xml-bestand. Dit veld wordt automatisch gevuld door Profit.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een verzuimboeking volledig verwijderen?

Hoe kan ik een verzuimverloopregel toevoegen?

Hoe kan ik vastleggen dat een medewerker geheel of gedeeltelijk arbeidstherapeutisch werkt?

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren