thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Transactiecodes bank toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector KnBankTransaction)

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van transactiecodes bank inclusief gekoppelde verbijzonderingen.

Naam UpdateConnector: KnBankTransaction

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

XML-voorbeeld downloaden

UPDATE

Records wijzigen

XML-voorbeeld downloaden

DELETE

Records verwijderen

XML-voorbeeld downloaden

Aandachtspunten:

  • Je kunt een transactiecode toevoegen, wijzigen en verwijderen via het object 'KnBankTransaction'.
  • Je kunt verbijzonderingen toevoegen, wijzigen en verwijderen via het object 'KnTransactionDimension'. Je kunt meerdere verbijzonderingen bij één transactiecode aanbieden.
  • Als je een transactiecode verwijdert, verwijder je daarmee ook de onderliggende verbijzonderingen.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren