Transactiecodes bank toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector KnBankTransaction)

Let op: 

AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van transactiecodes bank inclusief gekoppelde verbijzonderingen.

Naam UpdateConnector: KnBankTransaction

Je kunt de transactiecodes ook importeren met Financieel / Beheer / Import grootboek / Transactiecode.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

XML-voorbeeld downloaden

UPDATE

Records wijzigen

XML-voorbeeld downloaden

DELETE

Records verwijderen

XML-voorbeeld downloaden

Aandachtspunten:

  • Je kunt een transactiecode toevoegen, wijzigen en verwijderen via het object 'KnBankTransaction'.
  • Je kunt verbijzonderingen toevoegen, wijzigen en verwijderen via het object 'KnTransactionDimension'. Je kunt meerdere verbijzonderingen bij één transactiecode aanbieden.
  • Als je een transactiecode verwijdert, verwijder je daarmee ook de onderliggende verbijzonderingen.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen