thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vrije contactbestanden toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector KnCustomLinkCxx)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van records in vrije contactbestanden.

UpdateConnector: KnCustomLinkCxx

xx staat voor het volgnummer van het vrije contactbestand.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Actie

Toelichting

INSERT

Records toevoegen (het volgnummer wordt automatisch toegekend)

Xml-voorbeeld downloaden

UPDATE

Records wijzigen (op basis van volgnummer)

 

DELETE

Records verwijderen (op basis van volgnummer)

Xml-voorbeeld downloaden

Aandachtspunten:

  • Je moet de vrije contactbestanden inrichten in Profit, voordat je de UpdateConnector gaat gebruiken.

Type relatie

Veld: ShId

Bepaal met een code voor welk type relatie je het record aanlevert.

Code

Omschrijving

HrAcy

Instantie

HrApl

Sollicitant

HrEmr

Werkgever

KnCdt

Contact

KnCd2

Contact (direct op een contact insturen)

KnEmp

Medewerker

KnOga

Organisatie

KnPer

Persoon

KnPRe

Inkooprelatie

KnSRe

Verkooprelatie

KnUsr

Gebruiker

TxAcc

Accountant

TxCli

Cliënt IB

TxCom

Cliënt VPB

TxIns

Inspectie

Code

Veld: Id

De code van de relatie (medewerker, organisatie, instantie, etc.)

Contactpersoon / afdeling contact

Bij het type 'KnCdt' (Contact) kun je de volgende extra velden vullen. Dit is nodig als aan de contactpersoon meerdere contacten gekoppeld zijn.

  • BcIl: contactpersoon
  • ExAd: afdeling contact

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren