thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vrije bestanden toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector KnCustom)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van records in vrije bestanden.

Naam UpdateConnector: KnCustomK01, KnCustomK02, ... KnCustomK10   

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen (het volgnummer wordt automatisch toegekend)

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

Records wijzigen (op basis van volgnummer)

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen (op basis van volgnummer)

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Niet mogelijk met de connector:

  • Vrije bestanden toevoegen of inrichten.

Aandachtspunten:

  • Je moet de vrije bestanden inrichten in Profit, voordat je de UpdateConnector gaat gebruiken.
  • De vrije inrichting moet per omgeving worden toegevoegd. De veldcodes die je in de UpdateConnector moet gebruiken, zijn in elke omgeving anders.

Autonummering en volgnummer

  • Veld: AuNu

    Dit veld wordt genegeerd als in de eigenschappen van de omgeving bij het betreffende vrije bestand het veld Volgnr. tonen uitgevinkt is.

  • Veld: SqNo

    Dit veld wordt genegeerd als in de eigenschappen van de omgeving bij het betreffende vrije bestand het veld Volgnr. tonen uitgevinkt is of als autonummering gebruikt wordt (AuNu = True).

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren