thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Organisatorische eenheden toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector KnOrgUnit)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van organisatorische eenheden.

Naam UpdateConnector: KnOrgUnit

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Niet mogelijk met de connector:

  • Records wijzigen of verwijderen.
  • Een nieuwe sollicitatie toevoegen bij een bestaande sollicitant.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren