Forecasts toevoegen, aanpassen of verwijderen (UpdateConnector CmForecast)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van forecasts.

Naam UpdateConnector: CmForecast

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Acties met de connector:

Actie

Toelichting

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

 

Json-voorbeeld:

{

"CmForecast": {

"Element": {

"Fields": {

"PrId": "10000",

"Ds": "Toegevoegd vanuit de cursus",

"EmId": "CASG",

"DaEn": "2020-08-01"

}

}

}

}

 

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (gescoorde forecast)

 

Json-voorbeeld:

{

"CmForecast": {

"Element": {

"Fields": {

"PrId": "10178",

"SqNo": "4",

"ViSt": "100",

"Re": "Remark that has been edited",

"ViRe": "ORG",

"ViOp": "G",

"DaSc": "2015-01-01",

"OrAm": "7000",

"QuAm": "8000",

"CaQB": "true"

}

}

}

}

DELETE

Forecasts die gesloten en gescoord zijn, kunnen verwijderd worden met deze connector. Lever de velden Verkooprelatie en Volgnummer aan.

Xml-voorbeeldbestand downloaden

 

Json-voorbeeld:

https://12345.rest.afas.online/ProfitRestServices/connectors/CmForecast/CmForecast/PrId,SqNo/1011,2

Aandachtspunten:

  • Alle velden in deze UpdateConnector zijn verplicht.

Response

Als response op een succesvolle Post (REST) of Update (SOAP) krijg je het veld SqNo.

{

"CmForecast": {

"SqNo": "11"

}

}

Primary key

De primary key wordt gevormd door de velden Verkooprelatie (PrId) en Volgnummer (SqNo).

Omschrijving

Veld: <Ds>

Als het veld Omschrijving niet in de XML staat, dan is de omschrijving van de forecast gelijk aan de naam van de verkooprelatie.

Resultaat

Veld: <ViOp>

Als veld Resultaat niet in de XML staat, dan wordt het resultaat automatisch gevuld met de waarde van het veld Open.

Valuta

Als de basisvaluta velden meegegeven worden, dan mag je valuta niet meegeven. Als je de velden met bedragen zonder toevoeging 'basisvaluta' meegeeft dan is de valuta verplicht.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen