Sales Automation

Leg je verkoopkansen van een verkooptraject vast via een forecast. Hierdoor krijg je inzicht in de orders die de verkopers binnenkort gaan scoren. Ook kun je vastleggen aan welke concurrent je orders verliest, zodat je hieruit lering kunt trekken voor de toekomst.

Beschrijving

Als je werkt met forecasts heb je altijd inzicht in de verkooporders die in de pijplijn zitten! Dit komt doordat de accountmanagers (verkopers) vastleggen hoe ver ze zijn in het verkooptraject, wat de verwachte orderwaarde is en wie de concurrent is. Zo ontstaat actueel inzicht in de toekomstige verkopen en kun je makkelijker sturen op targets.

Voorbeeld: Verkooptraject volgen via forecasts

Bij elke forecast leg je een verwachting vast over de te behalen omzet. Deze verwachting kun je op elk moment bijstellen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat een verkooporder een waarde (=omzet) van € 150.000 heeft. Bij de eerste afspraak is de scoringskans slechts 10%. De verwachte omzet is dan € 15.000. Bij de derde afspraak heb je de mondelinge toezegging dat je met één concurrent nog in de race bent om de order te scoren, je past de scoringskans aan naar 50%; de verwachte omzet is nu € 75.000,-.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook