Forecaststatus en scoringspercentage wijzigen

In de loop van het verkooptraject zal de status van de forecast wijzigen, bijvoorbeeld omdat de kans toeneemt dat je daadwerkelijk tot zaken komt met de prospect. Je kunt dan een andere status en een ander scoringspercentage toekennen aan de forecast. Je bent vrij in het gebruik van de status en het scoringspercentage, daarom moet je hierover intern goede afspraken maken.

Als je de status of het scoringspercentage wijzigt, ontstaat er een historieregel bij de forecast.

Forecaststatus en scoringspercentage wijzigen:

 1. Ga naar: CRM / Sales Automation / Forecast.
 2. Open de eigenschappen van de forecast.
 3. Ga naar het tabblad: Status.
 4. Selecteer een waarde bij Voortgang.
 5. Vul een waarde in bij Scoringkans (%).
 6. Klik op: Opslaan en sluiten
 7. Open de forecast opnieuw.
 8. Ga naar het tabblad: Historie.

  Je ziet dat Profit historie bijhoudt op basis van de wijzigingen in de forecast.

Status en scoringskans invullen:

De forecaststatus is gekoppeld aan de forecastkans. Je hebt nu de volgende mogelijkheden:

 • Als je een status selecteert, wordt de bijbehorende forecastkans (het percentage) automatisch ingevuld. Je kunt het percentage niet wijzigen en het verwachte bedrag wordt automatisch berekend.
 • Als je geen status selecteert, kun je het percentage zelf invullen.
 • Als een status geen scoringskans heeft, kun je het percentage zelf invullen.

Direct naar

 1. Sales Automation
 2. Inrichting
 3. Forecasts in InSite
 4. Forecast toevoegen
 5. Forecasts raadplegen
 6. Forecaststatus en scoringspercentage wijzigen
 7. Forecast afsluiten
 8. Forecasthistorie