thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Barcodes bij artikeldimensies toevoegen (UpdateConnector)

UpdateConnector voor het toevoegen van barcodes aan artikeldimensies.

Naam UpdateConnector: FbUpdateAdB

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Niet mogelijk met de connector:

  • Artikeldimensies bij artikelen toevoegen
  • Artikelen wijzigen.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren