thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verzuim afsluiten (UpdateConnector HrWellnessInSite)

UpdateConnector voor het afsluiten van verzuimmeldingen.

Naam UpdateConnector: HrWellnessInSite

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (maximaal)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (minimaal)

Je geeft de einddatum en -tijd van de verzuimmelding op in het veld 'DaEn'.

Aanwezig laatste dag

Veld: TPEn

Het aantal uren dat de medewerker nog heeft gewerkt op de laatste dag van het ziektegeval:

  • Bij een medewerker met werktijden of uren per dag.

    Profit bepaalt deze waarde automatisch op basis van de begintijd van het verzuimgeval in combinatie met het rooster.

  • Bij een medewerker met een rooster van het type Uren per week.

    Geef de tijdsduur op in minuten.

    Bij het importeren van verzuimboekingen kan Profit een waarde in uren omrekenen naar minuten. De UpdateConnector maakt deze berekening niet, daarom moet je de tijdsduur in minuten opgeven.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren