Ontvangsten toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector FbGoodsReceived)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van ontvangsten. Je kunt ook een ontvangst toevoegen op basis van een bestaande inkooporder of een deellevering op basis van een bestaande order afhandelen.

Naam UpdateConnector: FbGoodsReceived

Zie ook:

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (met locatie)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (partijnummer met locatie)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (serienummer met locatie)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels toevoegen aan order)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels wijzigen op basis van GUID)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regels wijzigen op basis van artikelcode)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (hele ontvangst verwijderen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (één regel verwijderen)

Niet mogelijk met de connector:

 • Gekoppelde inkooporders wijzigen of verwijderen.

Aandachtspunten:

 • Als je een ontvangst aan een bestaande inkooporder wilt koppelen, moet je de GUID (SoGu) en de bijbehorende order van de orderregel meegeven in de toe te voegen ontvangstregel.

  Het veld SoGu is hoofdlettergevoelig.

 • Retouren

  Je kunt retouren boeken via de connectoren FbDeliveryNote / FbGoodsReceived. Gebruik hiervoor de tag <QuUn>. Wil je bijvoorbeeld één stuks retour boeken, dan wordt dit <QuUn>-1</QuUn>.

 • Afwijkende leverdatum (DlDa)

  Je kunt via de UpdateConnectoren FbPurchQuotation, FbPurch en FbGoodsReceived het veld Afwijkende leverdatum (DlDa) toevoegen of te wijzigen op regelniveau. Dit is alleen mogelijk als de regelstatus niet op Afgehandeld staat.

 • Afwijkende leverdatum (DlDa)

  Je kunt via de UpdateConnectoren FbPurchQuotation, FbPurch en FbGoodsReceived het veld Afwijkende leverdatum (DlDa) toevoegen of te wijzigen op regelniveau. Dit is alleen mogelijk als de regelstatus niet op Afgehandeld staat.

 • Artikelcode

  Velden: ItCd, ItSp

  Dit zijn de velden voor de itemcode of de itemcode van de leverancier. Beide velden zijn verplicht, maar je hoeft maar één veld aan te leveren.

 • CBS Transactie aard code (VaTa)

  De CBS Transactie aard code is in afgehandelde ontvangsten en pakbonnen muteerbaar, respectievelijk via de UpdateConnectoren FbGoodsReceived en FBDeliveryNote.

 • FbOrderLocationLines

  De locatie van de ontvangsregels kan je via deze connector alleen aanpassen bij een nieuwe regel (INSERT). Het aanpassen van een locatie kan niet via deze connector (UPDATE). Dit geldt voor alle soorten FbOrderLocationLines: FbGoodsReceivedLines, FbOrderBatchLines, FbOrderSerialLines.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen