thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlofcorrecties toevoegen (UpdateConnector HrAbsCorrection)

UpdateConnector voor het toevoegen van verlofcorrecties.

Naam UpdateConnector: HrAbsCorrection.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

De onderstaande velden zijn van het type tijdsduur:

  • HhMm (Aantal uren)

Formaat: Tijdsduur in minuten

Voorbeeld: 

0.5 uur: 30

1 uur: 60

1.5 uur: 90

4 uur: 240

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren