thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Keuzemodel (UpdateConnector HrSelectionModel)

UpdateConnector voor het aanmaken van een nieuwe keuze met bronnen (met uitzondering van de bron Uren).

Naam UpdateConnector: HrSelectionModel

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (alles eenmalig)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (alles fiscale ruimte)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (alles fiscale ruimte EJU)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (alles repeterend)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (minimaal)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (verlof, Profit 21)

Bron 'Uren' aanmaken

Je kunt de bron 'Uren' aanmaken via de UpdateConnector of via de import.

Bij het handmatig aanmaken van deze bron geef je altijd het aantal uren op. Profit berekent vervolgens de waarde in geld op basis van het uurloon van de medewerker. Bij de import en de UpdateConnector wordt dit in omgekeerde volgorde gedaan: je geeft de waarde in geld op en Profit bepaalt het aantal uren op basis van het uurloon verlof.

Let op:

De import of UpdateConnector controleert niet of de medewerker voldoende saldo heeft. Als dit nodig is, zal de externe applicatie het saldo moeten controleren.

Velden

In de import of UpdateConnector gebruik je de volgende velden voor de bron 'Uren':

  • Type uren
  • Type verlof bron
  • Bedrag inzet uren
  • Verlofcorrectie aanmaken voor verkopen verlof

    Dit veld is alleen beschikbaar in import of UpdateConnector. Zet dit veld op Ja als Profit een verlofcorrectie moet aanmaken.

  • Reden verlofcorrectie
  • Opmerking verlofcorrectie

Berekening van het aantal uren

Profit berekent de waarde Totaal inzet uren’ als volgt:

Totaal inzet uren = Bedrag inzet uren / Uurloon verlof

Het aantal uren wordt naar beneden afgerond op 3 gehele minuten (i.v.m. de registratie in uren/minuten) en vervolgens rekenkundig afgerond op 2 decimalen.

Door het omrekenen en de afronding op 3 gehele minuten ontstaat een verschil tussen de aangeboden geldwaarde (‘Bedrag inzet uren’) en de uitbetaalde geldwaarde in de loonberekening. Dit verschil wordt ingebouden op de bron ‘Salaris’. Dit doen we door het verschil op te tellen bij het veld ‘Totaalbedrag inzet salaris’.

Voorbeeld:

Medewerker heeft een uurloon van € 12,55. Er wordt 800,- verlof opgenomen.

Het aantal verlofuren (onafgerond) is 800 / 12,55 = 63,745 (63 uur en 44,7 minuten).

Na afronding op 3 gehele minuten naar beneden wordt dit 63 uur en 42 minuten (in honderdsten 63,70).

Resultaat loonberekening: 63,70 * 12,55 = 799,44 (rekenkundig afgerond op 2 decimalen).

Het verschil tussen de invoer (800) en het uitbetaalde verlof (799,44) is 0,56 en dit wordt ingehouden op het salaris.

Op de bron ‘Uren’ wordt ‘Totaal inzet uren’ = 63,70 geboekt met ‘Bedrag inzet uren’ = € 799,44.

Op de bron ‘Salaris’ wordt ‘Totaalbedrag inzet salaris’ opgehoogd met € 0,56.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector Sociaal secretariaat

Work area

Connectoren