thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Keuzemodel inrichten

Met het Keuzemodel kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitwisselen, zodat deze aansluiten op de eigen specifieke wensen en behoeften. Een groot voordeel is dat de medewerker door het ruilen van bepaalde arbeidsvoorwaarden minder belasting betaalt. Zo kun je bijvoorbeeld de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, een deel van je salaris en/of toeslagen inzetten voor de aanschaf van een fiets of de vergoeding van de contributie van een vakbond of beroepsvereniging.

Voordelen:

 • Verschillende bronnen inzetten
 • Prioritering van doelen
 • Standaard meegeleverde ingerichte doelen, profielen en portalpagina.

Om gebruik te maken van het Keuzemodel doorloop je onderstaande inrichting.

Let op:

De meegeleverde doelen, profielen en portalpagina hoef je zelf niet in te richten. Deze zijn volledig ingericht. Je hoeft deze alleen maar te controleren. Je kunt dus snel gebruikmaken van het Keuzemodel.

Verschil tussen Keuzemodel en Keuzebudget

 • Keuzebudget wordt vooral gebruikt in sectoren waarin geen sprake meer is van aparte reserveringen als vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maar waarin de gehele maandelijkse opbouw als één pot wordt gezien. Keuzemodel gaat juist uit van aparte 'potjes' waarmee verschillende keuzes over de verschillende geldbronnen kunnen worden verdeeld.
 • Keuzemodel legt de keuzes in een aparte functionaliteit vast, waarbij de keuzes tot uiting komen in de tijdvakken waarin de bron wordt uitbetaald. Hierbij houdt Profit rekening met volgorde en prioritering. Keuzebudget wordt gestuurd via Payroll workflow (loonmutaties en vaste parameters).
 • Keuzemodel kent geen mogelijkheid om bronnen eerder uit te betalen (denk aan een voorschot op de eindejaarsuitkering). Keuzebudget daarentegen geeft een medewerker om de maandelijkse opbouw (deels) maandelijks of gespreid uit te betalen.

We onderzoeken de mogelijkheid om de werking van het keuzemodel uit te breiden met de mogelijkheden van het keuzebudget

Inhoud

Optimalisatie keuzemodel in Profit 19

In Profit 19 zijn verschillende optimalisatie doorgevoerd voor het keuzemodel.

Keuzes wijzigen (ESS)

Het was alleen mogelijk voor de backoffice om een keuze te wijzigen. Vanaf nu kunnen medewerkers ook de keuze wijzigen in InSite. De volgende wijzigingen zijn mogelijk:

 • Beëindigen van een repetering
 • Wijzigen van een repetering
 • Beëindigen van de uitruil fiscale ruimte
 • Wijzigen van de uitruil fiscale ruimte

Het is voor de medewerker niet mogelijk om de wijzigingen met terugwerkende kracht te wijzigen. Hiermee wordt voorkomen dat een medewerker gemaakte keuzes zelf ongedaan kan maken en de werkgever daar achteraf mee geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld bij keuzes waarbij de medewerker als het ware een schuld aan de werkgever heeft.

Voor de keuzewijziging in InSite is het profiel Keuzemodelwijziging beschikbaar.

De portalpagina Portal Medewerker keuzemodel is hierop aangepast. De medewerker kan vanaf deze pagina een keuze aanvragen en wijzigen.

Terugwerkende kracht

Het is vanaf nu mogelijk voor de backoffice om de keuzes met terugwerkende kracht te wijzigen in Profit Windows. Je wilt namelijk in bijzondere situaties of voor herstel van fouten de keuze met terugwerkende kracht kunnen wijzigen.

Als je een keuze wijzigt met terugwerkende kracht kan dit grote impact hebben op de salarisberekening van de medewerker. Ook bij einde dienstverband kan het alsnog inzetten van keuzemodel gevolgen hebben op een mogelijke uitkering. AFAS raadt de salarisadministrateur aan om een medewerker goed te adviseren.

Afrekenen bij uitdienst

Als de medewerker uit dienst gaat, dan houdt Profit het restsaldo van lopende keuzes in één keer in. Er was één afrekenmethode, namelijk maximaal voordeel voor de medewerker. Oftewel, het restsaldo werd zoveel mogelijk belast ingehouden in een vaste volgorde van vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en salaris. Het restsaldo wat dan nog over blijft werd onbelast ingehouden.

In bepaalde situaties was deze methode niet afdoende. Bijvoorbeeld als een medewerker in een uitkeringssituatie terechtkomt, dan kan het interessant zijn om (een deel van) het restsaldo onbelast te kunnen inhouden.In verband met de hoogte van het dagloon.

Vanaf nu is de afrekenmethode in te richten voor de keuzes. Je beschikt nu over de volgende afrekenmethodes bij de keuzes:

 • Restant maximaal belast inhouden (VT, EJU, salaris + onbelast)

  Dit is de bestaande afrekenmethode.

 • Restant inhouden als reguliere periode (bronnen + ingestelde ontoereikende bron)

  Deze afrekenmethode is nieuw. Bij deze methode wordt het restsaldo van alleen de vastgelegde bronnen aangesproken. Er worden geen extra bronnen toegevoegd en er geldt ook geen vaste volgorde. Indien de uitbetaling van de bron ontoereikend is om de gehele inhouding te kunnen doen, dan vindt de reguliere overloop plaats zoals ingesteld in het veld Ontoereikende bron.

Autorisatie

In de eigenschappen van de medewerker is een nieuw tabblad beschikbaar. Autoriseer het tabblad Keuzemodel en de bijbehorende acties in de Autorisatie Tool.

Onder het menu HRM / Beheer / Inrichting is het menu Doel keuzemodel beschikbaar. Autoriseer dit nieuwe menu-item in de Autorisatie Tool.

Let op:

In de conversie leveren we het nieuwe tabblad Keuzemodel geautoriseerd uit:

 • Raadplegen: als de gebruiker/gebruikersgroep geautoriseerd is voor HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 • Onderhouden: als de gebruiker/gebruikersgroep geautoriseerd is voor HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit én geautoriseerd is voor de actie Verwerken in de Salarisverwerkingscockpit.

Doelen inrichten

Voor het keuzemodel richt je de doelen in. In Profit beschik je standaard over 10 volledig ingerichte doelen. Je kunt deze naar eigen wens aanpassen en je kunt eventueel doelen toevoegen.

Doel keuzemodel toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Doel keuzemodel.

  Je ziet alle beschikbare doelen.

 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer het doel of voeg direct een nieuw doel toe bij Doel.

  Je ziet de doelen uit de vrije tabel Doelen keuzemodel. Je kunt deze ook onderhouden via Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.

 4. Selecteer het type doel:
  • Eenmalig: Je selecteert dit type voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets. De medewerker bouwt hiermee een schuld op die periodiek afgelost kan worden aan de werkgever.
  • Repeterend: Hiermee zorg je ervoor dat het doel repeterend is in zowel de uitbetaling als inhouding. Bijvoorbeeld bij een fitnessabonnement. Dit type kent alleen de bron Salaris.
  • Fiscale ruimte: Je bepaalt hiermee dat de medewerker het positieve verschil tussen het fiscale maximum en de werkelijke vergoeding kan uitruilen. Dit is alleen voor de reiskosten.
  • Verlof kopen: Het gaat hier om de verlofuren die de medewerker wilt kopen.
  • Extra salaris uit verkopen uren: Met dit type doel realiseer je dat de medewerker extra salaris ontvangt bij het verkopen van (verlof)uren.
 5. Selecteer het maximum bedrag per jaar voor het doel bij Maximum bedrag per jaar. De medewerker kan geen aanvraag indienen als het bedrag boven het maximum ligt.
 6. Selecteer het aantal maanden bij Maanden tussen keuzes. Na het verstrijken van het aantal maanden kan de medewerker een nieuwe aanvraag doen voor het doel. Dit is het aantal maanden dat tussen de aanvragen via de workflow ligt.
 7. Vink Maximaal één keuze per kalenderjaar aan, als je de medewerker de aanvraag eenmalig in een kalenderjaar mag doen. Een kalender jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 8. Vink Keuze bij loonbeslag niet toestaan aan, als je het doel wilt blokkeren als de medewerker een openstaand loonbeslag heeft.
 9. Selecteer de looptijd bij Maximale looptijd. Hiermee selecteer je de looptijd van het aflossen van het doel

  Let op:

  Als je binnen jet doel selecteert dat de maximale looptijd binnen dit kalenderjaar is, terwijl de bron een opbouwperiode over de jaargrens heen heeft (bijvoorbeeld VT), dan moet je in het profiel inrichten dat na de uitbetaling in het huidige jaar geen nieuwe aanvraag ingestuurd kan worden voor de rest van het jaar.

 10. Selecteer de juiste waarde bij Ontoereikende bron. Hiermee bepaal je hoe Profit moet omgaan met een restant bedrag die niet uit de bron gehaald kan worden. De Ontoereikende bron treedt in werking als de vastgelegde inhouding (bron) groter is dan de feitelijke uitbetaling van bron. In dat geval wordt het restant van de inhouding op het salaris of onbelast ingehouden.
 11. Selecteer de methode voor het uurloon bij inzet van verlofuren bij Methode uurloon.

  Als je Uren verkopen tegen vast uurloon selecteert, dan vul je het uurloon in bij Vast uurloon.

 12. Vul het maximumaantal uren die een medewerker kan verkopen in bij Maximumaantal uren.
 13. Klik op: Volgende.
 14. Wijzig eventueel de prioriteit. Als er sprake is van meerdere doelen bij een medewerker, dan wordt het doel met de hoogste prioriteit (prioriteit 1) als eerste ingehouden op de beschikbare bronnen. Fiscale ruimte krijgt altijd de laagste prioriteit.
 15. Klik op: Voltooien.

Prioriteit instellen:

 1. Klik op de actie: Wijzigen prioriteit.

  Met deze actie leg je de prioriteit van de verschillende doelen vast. Als sprake is van meerdere doelen bij een medewerker, dan wordt het doel met de hoogste prioriteit (prioriteit 1 is het hoogst) als eerste ingehouden op de beschikbare bronnen. Fiscale ruimte krijgt altijd de laagste prioriteit.

 2. Wijzig eventueel de prioriteit.
 3. Klik op: Voltooien.

Kostenplaatsen inrichten

Je kunt voor de doelen kostenplaatsen toevoegen. Je kunt hiermee de doelen naar aparte kostenplaatsen journaliseren. Per werkgever kun je de kostenplaats koppelen aan één doel.

Kostenplaats voor doel toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Kostenplaats.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de code van de kostenplaats in bij Kostenplaats.
 6. Vul de omschrijving in.
 7. Selecteer Keuzemodel bij Type kostenplaats.
 8. Selecteer het doel die je wilt koppelen aan deze kostenplaats.
 9. Klik op: Voltooien.

Profielen inrichten

Voor ieder doel is een profiel voor InSite beschikbaar. Voor de meegeleverde doelen zijn meegeleverde en volledig ingerichte profielen beschikbaar.

Je kunt ook meerdere profielen per doel maken.

Profielen inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Vul Keuzemodel in bij Type profiel in het snelfilter.

  Je ziet de profielen voor alle meegeleverde doelen.

 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de omschrijving in bij Naam.
 5. Selecteer Keuzemodel bij Type.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de workflow voor keuzemodel bij Workflow.
 8. Selecteer het beoordelingsprofiel bij Beoordelingsprofiel.
 9. Selecteer het doel waarvoor je dit profiel wilt gebruiken bij Doel.

  De waarde van het veld Type doel neemt Profit over uit de eigenschappen van het doel.

 10. Selecteer de start van het doel bij Begindatum. Je maakt de keuze uit:
  • Handmatige invoer: de medewerker vult een begindatum in de aanvraag.
  • Eerstvolgende salarisverwerkingsperiode: Dit is de eerstvolgende niet-verwerkte periode in de salarisverwerkingscockpit.
  • Actuele (niet dichtgezette) salarisverwerkingsperiode: Dit is de actuele verwerkte periode in de salarisverwerkingscockpit die nog niet is dichtgezet.
 11. Vink Doel uitbetalen aan medewerker aan, als je het bedrag aan de medewerker wilt uitkeren in de salarisverwerking. Als de werkgever bijvoorbeeld zelf de factuur direct betaalt, dan vink je dit niet aan.

  Je kunt dit veld niet aanvinken bij het type doel Extra salaris uit verkopen uren. In dit geval is geen sprake van een fiscale uitruil (doel onbelast of verstrekking), maar van een belaste uitbetaling van de uren.

 12. Vink de financieringsbronnen voor het doel aan waaruit de medewerker kan kiezen bij Bronnen.

  Dit zijn de meest voorkomende bronnen.

  Als het Type Doel de waarde Repeterend heeft, dan is alleen de bron Salaris mogelijk.

  Als je de bron Uren aanvinkt, kun je Verlofcorrectie aanmaken voor verkopen verlof aanvinken. Je vinkt deze aan, als je wil dat Profit een verlofcorrectie genereert voor de medewerker bij het verkopen van verlof. Eventueel kun je Controleren op actueel verlofsaldo aanvinken als Profit een verlofcorrectie moet genereren. Je kunt hier gebruik van maken als je verlof in Profit registreert voor de medewerkers.

  Als het doel van het type Verlof kopen is, kun je Verlofcorrectie aanmaken voor kopen verlof aanvinken. Je vinkt deze aan, als je wil dat Profit een verlofcorrectie genereert voor de medewerker bij het kopen van verlof. Je kunt hier gebruik van maken als je verlof in Profit registreert voor de medewerkers.

 13. Klik op: Voltooien.
 14. Open de eigenschappen van het nieuwe profiel.
 15. Ga naar het tabblad: Context.
 16. Klik op: Onderhouden achter de context Keuzemodel.
 17. Klik op: Nieuw.
 18. Vul een omschrijving in.
 19. Klik op: Voltooien.
 20. Richt de velden naar eigen wens in. De velden van de bronnen die je niet gebruikt voor het doel, kun je op Niet zichtbaar zetten.
 21. Sluit de weergave.
 22. Selecteer de nieuwe context bij Keuzemodel.
 23. Voeg ook contexten toe voor Verlofcorrectie (bron) en Verlofcorrectie (doel) als die van toepassing is voor het profiel.
 24. Klik op: OK.

Looninrichting

De looninrichting voor het keuzemodel is beschikbaar vanaf caoversie 2021.01.01. Raadpleeg de CAO Releasenotes op de AFAS Klantportal.

Type verlof toevoegen

Je voegt een samengesteld verlof toe, om voor de medewerker één type verlof te tonen bij het kopen of verkopen van verlof. Hierdoor hoeft de medewerker geen keuze te maken uit alle beschikbare verlofsoorten. Je koppelt in het samengesteld verlof voor het keuzemodel de verlofsoorten die van toepassing zijn. Profit genereert op basis van prioritering verlofcorrecties voor het type verlof.

Type verlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en de omschrijving. Bijvoorbeeld code K en omschrijving Keuzemodel.
 4. Vink Samengesteld verlof aan.
 5. Vink Alleen bruikbaar voor verlofcorrecties aan. Hierdoor is het niet mogelijk om verlof op dit type verlof te boeken. Het is alleen te gebruiken voor het aanmaken van verlofcorrecties.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Wijzig eventueel de prioritering.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Open de eigenschappen van het nieuwe type verlof.
 10. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 11. Selecteer de maximeringmethode voor het totaal ingezette verlof die van toepassing is bij Maximeringsmethode.
 12. Vul het aantal in, als de maximeringsmethode anders is dan Niet maximeren.
 13. Ga naar het tabblad: Gekoppeld type verlof.
 14. Klik op: Nieuw.
 15. Selecteer de verschillende typen die van toepassing zijn.

  Profit genereert op basis van prioritering verlofcorrecties voor het type verlof.

 16. Klik op: Voltooien.
 17. Klik op: OK.

  Voeg hierna het type verlof toe in de arbeidsvoorwaarden.

Workflow inrichten

In Profit is de workflow Keuzemodel (Profit) beschikbaar.

Workflow inrichten:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem Keuzemodel (Profit).
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Open de workflow Keuzemodel.
 5. Meer informatie over deze workflow vind je hier (Keuzemodel, https://help.afas.nl/help/NL/SE/115642.htm).

Pagina activeren

Je activeert de pagina Medewerker keuzemodel in de eigenschappen van de site.

Type pagina activeren

InSite inrichten

Voor InSite zijn de volgende pagina's beschikbaar:

 • Portal Medewerker keuzemodel

  Deze portalpagina is volledig ingericht met iconen, verwijzingen naar de meegeleverde profielpagina's en met opmaak.

 • Voor alle profielen is een ESS en MSS variant van de aanmakenpagina.
 • Beoordelen keuzemodel
 • Keuzemodel medewerker-profielkeuze
 • Keuzemodel profielkeuze ESS
 • Keuzemodel profielkeuze MSS
 • Medewerker keuzemodelsaldo
 • Medewerker keuzes keuzemodel
 • Medewerker onderhanden keuzes keuzemodel
 • Mijn keuzemodelsaldo
 • Mijn keuzes keuzemodel
 • Mijn onderhanden keuzes keuzemodel

Importeren

Je kunt de keuzes voor de medewerkers importeren via HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Keuzemodel. Ook is er een UpdateConnector voor het aanmaken van keuzes.

Het keuzemodel bevat keuzes die bv. eens in de 3 jaar gemaakt mogen worden. Denk aan het aanschaffen van een fiets of mobile device. In de eigenschappen van het doel bepaal je de maanden tussen keuzes. Dit is de minimale periode die tussen twee keuzes moet zitten. Profit controleert hierbij op de begindatum van de keuze. Het is dus van belang dat je de begindatum keuze goed vastlegt. Dit is een aandachtspunt bij de import als je wilt starten met het keuzemodel. De begindatum van de keuze kun je vanuit de eigenschappen van de keuze namelijk niet meer wijzigen.

Via de import is het mogelijk om een begindatum keuze in het verleden te importeren. Zo kun je lopende keuzes met de oorspronkelijke begindatum vastleggen. Hierdoor neem je de controle op maanden tussen keuzes direct in gebruik. Je importeert alleen de restschuld en laat de inhoudingen op de bron ingaan vanaf het moment van start, bijvoorbeeld: 01-01-2021.

Wij adviseren om ook de keuzes van de afgelopen 3 jaar die wel al volledig zijn ingehouden te importeren, zodat je gebruik kunt maken van de controle.

Uren niet te importeren

Het is niet mogelijk om uren te importeren voor het keuzemodel (vanaf Profit 21 is dit wel mogelijk, zie hieronder). Dit is een bewuste keuze, omdat het keuzemodel niet werkt in combinatie met een extern maatwerkpakket die is gekoppeld met een UpdateConnector. Het uitgangspunt is dat je het keuzemodel in combinatie met InSite gebruikt, omdat het een complex model is wat zich niet leent om met een externe portal aan te sturen met behulp van een import of UpdateConnector. InSite bevat ook informatie zoals een saldo-overzicht, controle op voldoende verlofsaldo, etc.

Voor de implementatie van nieuwe klanten is de importfunctionaliteit voor het keuzemodel beschikbaar. Hiermee kun je lopende keuzes importeren. Het inzetten van de bron 'Uren' is daarbij bewust uitgesloten. Bij lopende keuzes waarbij verlof als bron is ingezet, verwerkt Profit dit direct (zie onderstaande voorbeeld). Daarnaast is het niet mogelijk om met de import het uurloon te bepalen. Profit moet deze uit de loonberekening halen, maar de loonberekening hoeft er nog niet te zijn. Tevens is de controle op verlofsaldi niet mogelijk.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft in juni 2020 een fiets gekocht en daarvoor 50 verlofuren ingezet. Het verlofsaldo is in juni 2020 al verlaagd. Je importeert per januari 2021 alleen nog het restsaldo en eventueel de (repeterende) geldbronnen. We ondersteunen geen repeterend verlof of verlof dat in de toekomst pas wordt ingehouden.

Je kunt de bron 'Uren' aanmaken via de UpdateConnector HrSelectionModel of via de import.

Bij het handmatig aanmaken van deze bron geef je altijd het aantal uren op. Profit berekent vervolgens de waarde in geld op basis van het uurloon van de medewerker. Bij de import en de UpdateConnector wordt dit in omgekeerde volgorde gedaan: je geeft de waarde in geld op en Profit bepaalt het aantal uren op basis van het uurloon verlof.

Let op:

De import of UpdateConnector controleert niet of de medewerker voldoende saldo heeft. Als dit nodig is, zal de externe applicatie het saldo moeten controleren.

Velden

In de import of UpdateConnector gebruik je de volgende velden voor de bron 'Uren':

 • Type uren
 • Type verlof bron
 • Bedrag inzet uren
 • Verlofcorrectie aanmaken voor verkopen verlof

  Dit veld is alleen beschikbaar in import of UpdateConnector. Zet dit veld op Ja als Profit een verlofcorrectie moet aanmaken.

 • Reden verlofcorrectie
 • Opmerking verlofcorrectie

Berekening van het aantal uren

Profit berekent de waarde Totaal inzet uren’ als volgt:

Totaal inzet uren = Bedrag inzet uren / Uurloon verlof

Het aantal uren wordt naar beneden afgerond op 3 gehele minuten (i.v.m. de registratie in uren/minuten) en vervolgens rekenkundig afgerond op 2 decimalen.

Door het omrekenen en de afronding op 3 gehele minuten ontstaat een verschil tussen de aangeboden geldwaarde (‘Bedrag inzet uren’) en de uitbetaalde geldwaarde in de loonberekening. Dit verschil wordt ingebouden op de bron ‘Salaris’. Dit doen we door het verschil op te tellen bij het veld ‘Totaalbedrag inzet salaris’.

Voorbeeld:

Medewerker heeft een uurloon van € 12,55. Er wordt 800,- verlof opgenomen.

Het aantal verlofuren (onafgerond) is 800 / 12,55 = 63,745 (63 uur en 44,7 minuten).

Na afronding op 3 gehele minuten naar beneden wordt dit 63 uur en 42 minuten (in honderdsten 63,70).

Resultaat loonberekening: 63,70 * 12,55 = 799,44 (rekenkundig afgerond op 2 decimalen).

Het verschil tussen de invoer (800) en het uitbetaalde verlof (799,44) is 0,56 en dit wordt ingehouden op het salaris.

Op de bron ‘Uren’ wordt ‘Totaal inzet uren’ = 63,70 geboekt met ‘Bedrag inzet uren’ = € 799,44.

Op de bron ‘Salaris’ wordt ‘Totaalbedrag inzet salaris’ opgehoogd met € 0,56.

Fiscale uitruil van reiskosten

Profit bepaalt het bedrag op basis van de bron die je selecteert en naar de uitbetaling hiervan (salaris, vakantietoeslag of eindejaarsuitkering). De uitruil van reiskosten is dan afhankelijk van de berekende fiscale ruimte en deze wordt tot de maximale beschikbaarheid van de geselecteerde bron uitgeruild. Afhankelijk van de bron wordt de kleinste van de fiscale ruimte of de geselecteerde bron uitgeruild.

Voorbeeld:

De bron is de vakantietoeslag met een waarde van 1.000 en de waarde van de fiscale ruimte is 800. Dan wordt 800 euro uitgeruild. Deze uitbetaling vindt plaats door looncomponent 'Keuzemodel: uitbetaling uitruil reiskosten', deze looncomponent is gekoppeld als een identificatie. Dit betekent dat het parameterbedrag in deze looncomponent wordt gevuld vanuit Profit in de loonberekening.

Type verlof bij meeruren

Waarom moet je een type verlof kiezen bij de financieringsbron meeruren?

Je kunt op 2 manieren werken:

 • Je maakt het veld Type uren zichtbaar in de context en zet de functionaliteit voor verlofcorrectie uit. Bijvoorbeeld in de zorgbranche wordt verlof in een roosterpakket bijgehouden en niet in Profit. Daar willen ze wel het type uren kunnen specificeren en daarmee de uitbetaling van verlof, meeruren of overuren kunnen aansturen.
 • Je kunt type uren en verlofcorrectie ook gecombineerd gebruiken. Dit doe je als je het verlof, meeruren, overuren wel als verlofsaldo bijhoudt in Profit. Type verlof heb je nodig voor de uitbetaling op de juiste looncomponent (gekoppeld middels identificatie). De verlofcorrectie is optioneel en alleen van belang als je verlofsaldo bijhoudt in Profit of om gebruik te kunnen maken van de maximeringsmethode op Type verlof.

  Als je meeruren en overuren niet als verlofsaldo bijhoudt, maar verlofuren wel, dan doe je er verstandig aan om hiervoor verschillende profielen aan te maken.

  1. Een profiel voor de fiets uit verlof. Hierin zet je type uren op 'Verlof' en verborgen in context. Verlofcorrectie zet je aan.
  2. Een profiel voor de fiets uit meer/overuren. Hierin zet je type uren zichtbaar in de context met een invoerfilter erop. Verlofcorrectie zet je uit.

Begindatum

De begindatum heeft betrekking op het uitbetaalmoment van het doel. De inhouding op de geselecteerde bronnen vindt automatisch plaats in de periode dat de bron tot uitbetaling komt.

Voorbeeld:

Je kunt bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets uitruilen via zowel de vakantietoeslag als de eindejaarsuitkering .

Een medewerker schaft een fiets aan voor € 1000. De medewerker wil het fiscale voordeel voor deze fiets uitruilen in periode 5 (VT) en in periode 12 (EJU). Hij wil de mutatie al in januari vastleggen maar de verrekening mag pas plaatsvinden in periode 5 en 12.

Je richt dan het doel in met de begindatum in mei:

Let op:

Als in de 1e periode van het doel geen bron aanwezig is, dan vindt er geen uitbetaling van het doel plaats. Dit is een bewuste keuze i.v.m. het importeren van een fietsregeling, waarbij de fiets al vergoed is, maar het aflossingsplan nog lopende is. Indien uitbetaling van het doel gewenst is, dan zal vanaf de 1e periode van het doel ook een bronregel met periodebedrag 0 aanwezig moeten zijn.

Process

Keuzemodel Landelijke regelgeving

Work area

HRM