thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Projecten en projectfasen toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector PtProject)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van projecten en projectfasen. Je kunt deze UpdateConnector bijvoorbeeld gebruiken om het adres van een project te wijzigen of een projectfase toe te voegen.

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen klantovereenkomsten. Dit is functionaliteit voor de Flex-branche (Payrolling, detachering en uitzendbranche).

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van projectbonnen. Hiervoor moet de functionaliteit Werkbon in de omgeving geactiveerd zijn.

Naam UpdateConnector: PtProject

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (project)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (projectfasen)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeld downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Project wijzigen en projectfasen aan het project toevoegen in één gecombineerde aanroep. Dit is alleen mogelijk in XML, niet in JSON.

Type project

Geef aan of je een update doet van een project, klantovereenkomst of werkbon.

Afbeelding

Er zijn twee manieren om een UPDATE of een INSERT op een afbeelding bij een project te doen: via een bestand of door de afbeelding te converteren naar base64-code en de code op te nemen in de xml.

 • Bestand

  veld: FileName

 • Base64 Encoded Format

  Veld: FileStream

Administratie

Veld: UnFi

Je hebt twee mogelijkheden om dit veld aan te leveren:

 • Neem dit veld op in de XML.
 • Neem dit veld niet op in de XML. Dan wordt de waarde bepaald op basis van de projectgroep van het project. Het veld Projectgroep ('PrGp') is wel een verplicht veld in de XML.

Als de administratie niet bepaald kan worden, dan verschijnt tijdens het uitvoeren van de UpdateConnector de volgende foutmelding:

There is no value entered in mandatory field 'Administratie' (UnFi)

Projectstatus

 • Als de projectstatus voor het afmelden van het project wordt meegeleverd in de XML, wordt het veld ChOu automatisch op 'Afgemeld' gezet.
 • Als er geen projectstatus wordt meegeleverd en het veld ChOu wordt op false gezet, dan wordt de projectstatus leeggemaakt.
 • Als er geen projectstatus wordt meegeleverd en ChOu wordt op true gezet, dan wordt de projectstatus op 'Afgemeld' gezet.
 • Als beide velden niet meegeleverd worden, gebeurt er niets voor deze velden.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren