thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlofboekingen toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector HrAbsence)

UpdateConnector voor het toevoegen en wijzigen van verlofboekingen.

Naam UpdateConnector:

 • HrAbsence
 • HrAbsenceID

  Updateconnector op basis van regelnummer

  Let op: 

  Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector HrAbsence

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (samengesteld verlof)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

 

Bij JSON geef je datum en tijd mee in ISO-formaat. Escape de streepjes in de datums met %2D, bijvoorbeeld:

.../connectors/HrAbsence/HrAbsence/EmId,ViAt,DaBe,DaEn,EnSe,DuRa,LeDt/50026391,VAK,2019%2D08%2D21T00.00:00,2019%2D08%2D21T00:00:00,1,8,true

De onderstaande velden zijn van het type tijdsduur:

 • DuRa (Aantal uren, in te voeren als minuten. Zie ook het onderstaande voorbeeld)
 • PaTs (Pauzeduur begindatum)
 • PaTe (Pauzeduur einddatum)

Formaat: Tijdsduur in minuten

Voorbeeld: 

0.5 uur: 30

1 uur: 60

1.5 uur: 90

4 uur: 240

UpdateConnector HrAbsenceID

UpdateConnector voor het wijzigen en verwijderen van verlofboekingen op basis van regelnummer (veldnaam: <Id>).

Mogelijke acties met de connector HrAbsenceID

INSERT

Records toevoegen.

Het veld <Id> wordt niet gebruikt

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

Records wijzigen

Je kunt een verlofboeking wijzigen op basis van het veld <Id>. Bij het wijzigen op basis van ID heeft deze UpdateConnector een extra mogelijkheid t.o.v. HrIllness: je kunt de begindatum aanpassen.

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen op basis van ID.

Xml-voorbeeldbestand downloaden

 

 

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren