Inkooprelaties toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector KnPurchaseOrg / KnPurchasePer)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van inkooprelaties.

Naam UpdateConnector:

 • KnPurchaseRelationOrg (voor organisaties)
 • KnPurchaseRelationPer (voor personen)

  Let op: 

  Je kunt één contactpersoon toevoegen of wijzigen met deze UpdateConnector. Meerdere contactpersonen toevoegen/wijzigen kan dus niet!

  Voor het toevoegen van contacten, afleveradressen en afdelingen bij een organisatie gebruik je de UpdateConnector 'KnOrganisation'.

  Let op: 

  AFAS biedt naast het Help Center twee platforms voor het testen van connectoren en het raadplegen van specificaties, namelijk AFAS Connect en API Docs.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Actie

Toelichting

INSERT

Inkooprelatie toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen nummer debiteur, organisatie)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (toevoegen nummer debiteur, persoon)

UPDATE

Inkooprelatie wijzigen.

Xml-voorbeeldbestand downloaden (adres wijzigen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (bankrekeningnummer wijzigen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (nummer debiteur wijzigen)

Aandachtspunten:

 • UPDATE verkooprelatie
 • Gebruik bij een UPDATE de code van de inkooprelatie (veld: 'CrId').
 • UPDATE organisatie of persoon

  Bij een UPDATE van gekoppelde organisatie- of persoonsgegevens (in het segment 'KnOrganisation' of 'KnPerson') moet je ook een unieke sleutel van de organisatie of persoon. Gebruik hiervoor de code van de organisatie of persoon en geeft de juiste waarde op in het veld 'MatchOga'.

  Je kunt de code van de organisatie of persoon herleiden op basis van het nummer van de verkooprelatie. Hiervoor gebruik je operator 9 in veld 'MatchOga' (voor organisaties) of het veld 'MatchPer' (voor personen). Je mag geen waarde opgeven in het veld 'BcCo'.

 • Er wordt een nieuwe organisatie of persoon toegevoegd in het bestand met organisaties en personen. Je kunt een inkooprelatie koppelen aan een bestaande organisatie of persoon door een waarde aan te leveren in het veld 'BcCo'.
 • Bij de organisatie of persoon worden één of meer adressen toegevoegd.

Een inkooprelatie is altijd een organisatie of een persoon. Het is dus noodzakelijk om ook direct een organisatie of persoon aan te maken als een inkooprelatie wordt toegevoegd.

Zie ook de opmerkingen bij de connectoren voor organisaties en personen.

Verplichte en niet-verplichte objecten in de XSD Schema Tool

Als je een xml-bestand genereert via de XSD Schema Tool, dan bevat het XML-bestand de volgende objecten:

Debiteur (V)

KnOrganisaton (V)

KnBankAccount

KnBasicAddressAdr (V)

KnBasicAddressPad (V)

KnContact

KnBasicAddressAdr (A)

KnBasicAddressPad (A)

Kn Person (A)

KnBankAccount

KnBasicAddressAdr (A)

KnBasicAddressPad (A)

De betekenis van de codes bij de segmenten:

 • V: Verplicht
 • A: Afhankelijk van ander object. Als bepaalde objecten worden aangeleverd, zijn daaraan gerelateerde segmenten ook verplicht.

Code inkooprelatie (bij INSERT)

Veld: CrId

Als je een INSERT uitvoert, voeg je een verkooprelatie toe met de aangeleverde code. Als je geen code aanlevert, kan de code automatisch worden bepaald op basis van de autonummering op inkooprelaties, mits deze is vastgelegd.

Is crediteur

Veld: IsCr

Als dit veld de waarde 'True' heeft, betekent dit dat de inkooprelatie wordt beschouwd als crediteur. Hierdoor worden extra velden verplicht, onder andere de velden 'PaCd' en 'VaDu'.

Verplichte velden

Bij de volgende velden moet je waarde aanleveren, alhoewel deze velden in de XSD Tool als niet-verplicht worden getoond.

 • PrLi (Regelkorting)
 • PrFc (Factuurkorting)
 • ClPc (Kredietbeperking)
 • PrPt (Betalingskorting)
 • KrLi (Krediet limiet)

Je kunt bij deze velden de waarde nul aanleveren.

Adressen

 • Bij een adres moet je altijd de landcode opgeven in het veld 'CoId'.
 • Lever de velden aan die nodig zijn voor een compleet adres (dit is afhankelijk van de eigenschappen van de landcode).
 • Bij het eerste adres (in de praktijk bij een nieuw record) hoef je geen begindatum aan te leveren in het veld 'BeginDate' genegeerd. Als er al een adres bestaat, geef je met 'BeginDate' de ingangsdatum van de adreswijziging aan.
 • Als het veld 'ResZip' de waarde 'True' heeft, wordt de woonplaats bij de opgegeven postcode opgezocht. Het is dan toch noodzakelijk een woonplaats in het veld 'Rs' op te geven. Als er geen woonplaats kan worden gevonden voor de opgegeven postcode, wordt de waarde die in 'Rs' is opgegeven, als woonplaats gebruikt.

 Bankrekeningnummer

Je biedt een bankrekeningnummer bij een persoon of organisatie aan in het segment 'KnBankAccount'. Je kunt een IBAN-nummer of een bankrekeningnummer aanbieden (oude stijl).

IBAN-nummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • Iban: IBAN-nummer
 • IbCk: Controle IBAN-nummer

Als je een IBAN-bankrekeningnummer aanbiedt, zal Profit de BIC-code automatisch bepalen. Dit gebeurt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een Nederlands bankrekeningnummer.
 • De BIC-code is niet gevuld in de XML en in Profit.

Bankrekeningnummer

Bied de volgende velden aan:

 • CoId: landcode
 • BaAc: bankrekeningnummer. De lengte van het bankrekeningnummer moet 10 posities zijn. Bij een bankrekeningnummer van 9 posities moet je een voorloopnul toevoegen.

Een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie kan beoordeeld worden via de workflow. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.

Dit geldt ook voor een nieuwe bankrekening bij een organisatie/persoon die een inkoop- of verkooprelatie is. Dit is afhankelijk van de inrichting.

Voorkeur bankrekeningnummer / G-rekening

Een inkooprelatie kan meerdere bankrekeningnummers en G-rekeningen hebben. Daarom moet je in de eigenschappen van een inkooprelatie (tabblad Betaling) een voorkeur bankrekeningnummer en een voorkeur G-rekening vastleggen.

Je kunt deze voorkeursrekeningen ook vastleggen via de UpdateConnector. Het eerste bankrekeningnummer dat je aanbiedt, wordt het voorkeur bankrekeningnummer. De eerste G-rekening die je aanbiedt, wordt de voorkeur G-rekening.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen