thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkoopaanvragen toevoegen (UpdateConnector FbPurRequisition)

UpdateConnector voor het toevoegen van inkoopaanvragen met de bijbehorende regels.

Naam UpdateConnector: FbPurRequisition

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (voorbeeld vrije inkoopaanvraag)

JSON-voorbeeldbestand downloaden (voorbeeld vrije inkoopaanvraag)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (voorbeeld inkoopaanvraag productgroep)

Aandachtspunten:

 • Voor het insturen van aanvragen geldt de combinatie van Beoordelaar (Judg), Profiel (Prof) en Workflow Id (WfId).
 • Kan zowel voor het toevoegen van productaanvragen (VaRt=P) als vrije aanvragen (VaRt=V) worden gebruikt.
  • Bij een vrije aanvraag is profiel (Prof) verplicht.
  • Bij een productaanvraag is workflow (WfId) verplicht.
  • Verder gelden dezelfde regels als het aanmaken van inkoopaanvragen via InSite.
 • Een inkoopaanvraag via de UpdateConnector wordt direct aangevraagd (dus een productaanvraag niet onderhanden).
 • Een aanvraag productgroep kan ingestuurd worden voor alle artikelen ongeacht in welke productgroep deze staan. (De productgroepen met de vink Beschikbaar voor inkoopaanvragen zijn bedoeld voor het al of niet tonen in de catalogus in InSite).

Voorkeureenheid inkoopaanvragen

Als het inkoopartikel een voorkeureenheid inkoopaanvragen heeft dan zal deze worden gebruikt, tenzij je via de UpdateConnector een aanvraag instuurt waarbij de eenheid anders is (namelijk de basiseenheid).

Voorkeur inkooprelatie

Als de XML of JSON geen inkooprelatie bevat, dan wordt de voorkeur inkooprelatie van het item gebruikt, anders wordt de meegegeven inkooprelatie gebruikt.

De valuta en voorkeursprijslijst worden van de inkooprelatie (voorkeur of meegegeven) overgenomen, tenzij de XML hiervoor waarden bevat.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren