thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Boekingslay-outs en productgroepen voor inkoopaanvragen o.b.v. productgroep inrichten

Voor inkoopaanvragen o.b.v. productgroep richt je de zaken in dit onderwerp in.

 • Je bepaalt welke producten je via de site beschikbaar stelt voor inkoopaanvragen.
 • Je controleert of elk artikel een voorkeur inkooprelatie heeft.
 • Je past eventueel de meegeleverde boekingslay-outs aan.

  Let op:

  Je richt dit onderdeel alleen in voor inkoopaanvragen o.b.v. productgroep, niet voor vrije inkoopaanvragen.

Inhoud

Magazijn vastleggen

Leg een magazijn vast voor inkoopaanvragen, dit is alleen relevant als je meerdere magazijnen gebruikt. Dit magazijn wordt alleen gebruikt als het magazijn in de inkoopaanvraag niet is ingevuld of niet bepaald kan worden op basis van gegevens op een lager niveau.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Voorraad.
 3. Selecteer een magazijn bij Magazijn inkoopaanvraag.

Productgroepen inrichten

Om artikelen te gebruiken voor inkoopaanvragen, moet je de artikelen indelen in productgroepen. Bovendien moet je de productgroepen instellen voor inkoopaanvragen.

Aanvullend kun je filterautorisatie toepassen om de toegang tot productgroepen op InSite te beperken.

Een medewerker heeft toegang tot artikelen voor inkoopaanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • De artikelen zijn opgenomen in een productgroep als Zichtbaar in InSite en Beschikbaar voor inkoopaanvragen zijn aangevinkt.
 • De gebruiker heeft toegang tot de productgroep op basis van de filterautorisatie.
 • De gebruiker heeft toegang tot de artikelen op basis van de filterautorisatie op item.
 • De gebruiker heeft toegang tot de InSite-pagina's op basis van de autorisatie.

Productgroep inrichten:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Productgroep.
 2. Voeg een productgroep toe.

  Zie ook: Productgroepen toevoegen.

 3. Ga naar het tabblad: Productgroepregels.
 4. Voeg de artikelen toe die in inkoopaanvragen gebruikt mogen worden.

  Eén artikel kan in meerdere productgroepen geplaatst worden, kies zelf de meest optimale indeling.

 5. Ga naar het tabblad: In- & OutSite.
 6. Vink de velden Zichtbaar in InSite en Beschikbaar voor inkoopaanvragen aan.

  Als je wilt dat medewerkers bepaalde producten wel kunnen zien zonder dat ze een inkoopaanvraag kunnen doen, moet je hiervoor een aparte productgroep gebruiken. Plaats de artikelen in de productgroep, vink Zichtbaar in InSite aan, maar vink Beschikbaar voor inkoopaanvragen niet aan.

 7. Je kunt op het tabblad Opmerking een opmerking plaatsen, deze zal op InSite getoond worden. Hetzelfde geldt voor het tabblad Afbeelding.

 8. Klik op: OK.

Productgroepen autoriseren:

Gebruik filterautorisatie om productgroepen te autoriseren voor InSite. Als je geen filterautorisatie vastlegt, hebben gebruikers in InSite toegang tot alle productgroepen.

Let op:

De filterautorisatie op productgroepen geldt alleen voor InSite, niet voor OutSite en Profit Windows.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar: Extra / Onderhoud gegevensfilters (of klik op ).

  App_Autorisatiefilters toevoegen (menu)

 3. Selecteer Algemeen - Productgroep.
 4. Maak de autorisatiefilters aan.
 5. Activeer per gebruikersgroep de juiste autorisatiefilters.

Zie ook:

Voorkeur inkooprelatie per artikel

Als je een inkoopaanvraag voor een artikel (uit een productgroep) wilt doen, moet de voorkeur inkooprelatie van het artikel bekend zijn. De offerte- of inkoopaanvraag van het artikel zal naar de voorkeur inkooprelatie gaan.

Pas als een voorkeur inkooprelatie is gekoppeld komt de actie om te bestellen beschikbaar in InSite.

Itemcode inkooprelatie controleren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoop / Itemcode inkooprelatie.
 2. Controleer of het artikel aan de juiste voorkeur inkooprelatie gekoppeld is. Zo niet, dan kan het artikel niet in inkoopaanvragen worden gebruikt.
 3. Andere gegevens zijn optioneel, controleer de gegevens die zijn vastgelegd. Als je een contract heb vastgelegd bij de itemcode inkooprelatie, kan dit ook betrokken worden in het inkooporder-proces.
 4. Controleer of het artikel is opgenomen in een productgroep die is ingesteld voor inkoopaanvragen op basis van productgroep.

Zie ook:

Voorkeureenheid voor inkoopaanvragen

Elk artikel heeft een basiseenheid, dit is de kleinst mogelijke eenheid van het artikel waarin ook de voorraad wordt bijgehouden (bijvoorbeeld stuks). Bij een inkoopaanvraag wordt de basiseenheid gebruikt, tenzij je een specifieke voorkeureenheid voor inkoopaanvragen gebruikt (deze stel je per artikel in).

Voorbeeld:

De basiseenheid van luiers is stuks. De luiers zitten in dozen van 60 stuks, ze worden geleverd op pallets van 250 dozen.

Voor inkoopaanvragen is het handig als de luiers per doos besteld worden, in plaats van per stuk. Daarom gebruik je voor inkoopaanvragen de voorkeureenheid doos.

Als je dit inricht, kan de aanvrager kiezen tussen de basiseenheid en de voorkeureenheid voor inkoopaanvragen. Als je dit niet inricht, kan inkoopaanvraag alleen in de basiseenheid gedaan worden.

Deze functionaliteit werkt ook door in de UpdateConnector Inkoopaanvragen (FbPurRequisition).

Voorkeureenheid voor inkoopaanvragen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Eenheden per item en voeg eventueel de eenheid voor inkoopaanvragen toe.

 4. Ga naar het tabblad Artikeltype.
 5. Selecteer de voorkeureenheid voor inkoopaanvragen.

 6. Klik op: OK.

Weergave 'Producten per productgroep' aanpassen:

Bij het doen van een inkoopaanvraag open je eerst een productgroep. Dan zie je de producten waarvoor je een aanvraag kunt insture. Bij elk product wordt alleen de basiseenheid getoond. Om ook de voorkeureenheid inkoopaanvragen zichtbaar te maken, pas je de weergave aan.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Pagina
 2. Open de pagina Producten per productgroep (let op de waarde in de kolom Type portal).
 3. Klik op Acties / Weergave aanpassen.
 4. Voeg de gewenste velden van Voorkeureenh. inkoopaanvr. toe.

Zie ook:

Boekingslay-outs inrichten en workflow koppelen

Een medewerker doet een inkoopaanvraag door het gewenste artikel toe te voegen aan een 'winkelmandje'. Dit is een handeling op een InSite-pagina, hiervoor gebruik je geen boekingslay-out.

Vervolgens verschijnt de boekingslay-out Aanpassen mijn inkoopaanvraag InSite (Profit), deze biedt een overzicht van alle aanvraagregels van de medewerker die deel uitmaken van de huidige aanvraag. De aanvrager kan de inkoopaanvraag dan nog wijzigen. Dit geldt voor inkoopaanvragen voor productgroepen en voor OCI-inkoopaanvragen.

Deze boekingslay-out gebruikt Profit ook als een medewerker een inkoopaanvraag opent met de status Onderhanden.

Als een inkoopaanvraag de status In aanvraag heeft, zit deze in een workflow. De aanvraagregels worden dan getoond in een overzicht, de boekingslay-out wordt dan niet gebruikt. Via de actie Aanpassen kan de Beoordelaar de inkoopaanvraag nog wijzigen, maar dat gaat via een andere boekingslay-out, namelijk via Aanpassen inkoopaanvraag InSite.

Boekingslay-outs inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.

  Je kunt de boekingslay-outs niet wijzigen, maar wel kopiëren en de kopie aanpassen.

 2. Kopieer de boekingslay-out: Aanpassen mijn inkoopaanvraag InSite (Profit).

  Je kunt per OCI-profiel een boekingslay-out toevoegen. Bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat de aanvrager alleen de velden vult die nodig zijn.

  Let op:

  Het gaat om Aanpassen Mijn inkoopaanvraag InSite, niet om de boekingslay-out Aanpassen inkoopaanvraag InSite. (Deze laatste is de boekingslay-out die een beoordelaar kan kiezen als hij op de Aanpassen-actie klikt).

 3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.

  Purch_Inkoopaanvragen - dov (40 boekingslay-outs) (10)

 4. Selecteer de workflow die gestart moet worden bij het insturen van een inkoopaanvraag (als een InSite-gebruiker vanuit deze boekingslay-out de actie Aanvraag insturen uitvoert).
 5. Selecteer eventueel bij Vervolgpagina de pagina die in InSite moet volgen na het opslaan, insturen of verwijderen van de inkoopaanvraag.

  Als je nu een boekingslay-out speciaal voor een OCI-profiel aan het toevoegen bent, kun je velden in de kop of de regel weghalen of toevoegen.

 6. Blokkeer de meegeleverde boekingslay-outs, als je alleen de aangepaste boekingslay-outs wilt gebruiken.
 7. Bij een OCI-aanvraag koppel je de boekingslay-out als je het OCI-profiel inricht.
 8. Je kunt een bijlage toevoegen aan de boekingsregel, door het veld Bijlage voor inkooporder in de boekingsregel op te nemen. Hierdoor kun je tijdens het boeken de bijlage aanpassen, als dit op basis van de workflow is toegestaan.

Je kunt in de aanvraagregel een afwijkende verbijzondering, project en projectfase selecteren. Om dit mogelijk te maken, moet je de velden toevoegen aan de boekingslay-out.

Let op:

Bij het beoordelen van de aanvraag op basis van procuratie zal Profit de afwijkende verbijzondering per regel gebruiken, niet de verbijzondering uit de kop van de inkoopaanvraag.

In dit voorbeeld zijn de verbijzonderingen toegevoegd aan de regel:

Purch_Inkoopaanvragen - dov (40 boekingslay-outs) (10)

Als een gebruiker een verbijzondering in de kop selecteert, wordt deze verbijzondering gekopieerd naar de boekingsregels. Als de gebruiker een andere verbijzondering selecteert in een boekingsregel, dan wordt de verbijzondering in de kop leeggemaakt.

Voorbeeld:

In de kopregel is bij de verbijzondering Afdeling gekozen voor Administratie. Er zijn vier aanvraagregels en deze regels hebben allemaal de verbijzondering Administratie.

Als de gebruiker in de eerste regel de verbijzondering Sales selecteert, dan wordt de verbijzondering in de kop leeggemaakt. De andere regels houden de verbijzondering Administratie.

Dit werkt alleen goed als de velden voor de verbijzonderingen in de kop niet verplicht zijn. Pas dit eventueel aan in de boekingslay-out.

Vrije inrichting:

Je kunt extra velden toevoegen aan inkoopaanvragen en inkoopaanvraagregels. De vrije velden zijn beschikbaar in de boekingslay-outs en de profielen voor inkoopaanvragen.

 Zie ook:

Direct naar

 1. Inkoopaanvragen inrichten
 2. Autorisatie
 3. InSite inrichten
 4. Workflow inrichten
 5. Inrichting voor inkoopaanvragen o.b.v. productgroep
 6. Inrichting voor vrije inkoopaanvragen (kosten)
 7. Inrichten Inkoop op website leverancier (OCI-koppeling)
 8. Profielen inrichten
 9. Favorieten gebruiken bij inkoopaanvragen

Process

Inkoopaanvraag

Work area

Ordermanagement