Vrije velden op boekingslay-out inrichten

Je kunt vrije velden toevoegen aan Profit-tabellen, dit behoort tot de vrije inrichting. Hiermee kun je Profit aanpassen aan de bedrijfssituatie. Je kunt vrije velden opnemen in boekingslay-outs, zodat je ook waarden kunt boeken op vrije velden.

Inhoud

Vrije velden toevoegen voor boekingslay-out

Je voegt vrije velden toe in de Management tool.

Vrije velden toevoegen voor boekingslay-out:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Open de functiegroep.
 3. Selecteer het bestand.

  Voor algemene boekingsgegevens (in de kop van de boekingslay-out) en boekingsregels kunnen verschillende bestanden gebruikt zijn. Bepaal eerst of je algemene gegevens wilt toevoegen, of gegevens die je per boekingsregel wilt vastleggen.

  Voorbeeld:

  Je wilt gegevens toevoegen op een verkooporder.

  Je gebruikt hiervoor de functiegroep Verkoopproces. Voor algemene gegevens gebruik je het bestand Verkooporder, voor regelgegevens gebruik je het bestand Verkooporderregels.

 4. Voeg de vrije velden toe.

  Je kunt de velden niet op een tabblad zetten. Open de omgeving opnieuw als je klaar bent.

Zie ook

Vrije velden op boekingslay-out plaatsen

Je plaatst vrije velden op een boekingslay-out en je legt per veld de veldinstellingen vast.

Vrije velden op boekingslay-out plaatsen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de boekingslay-out. 
 3. Voor algemene velden volg je deze stappen:
  1. Ga naar het tabblad: Kop.
  2. Sleep het vrije veld uit de rubriek Algemene velden naar de juiste plaats.
  3. Ga naar het tabblad: Algemene velden.
  4. Selecteer het vrije veld.
  5. Leg de veldinstellingen vast.
 4. Voor regelvelden volg je de volgende stappen:
  1. Ga naar het tabblad: Regel.
  2. Sleep het vrije veld uit de rubriek Regel velden naar de juiste plaats.
  3. Ga naar het tabblad: Regel velden.
  4. Selecteer het vrije veld.
  5. Leg de veldinstellingen vast.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.