thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorkeur verkoop- en inkoopeenheid instellen

Als je meerdere eenheden hebt bij een item kun je instellen welke daarvan in het inkoopproces en welke daarvan in het verkoopproces als voorkeur geldt. Profit stelt de voorkeureenheid voor in de boekingslay-outs van respectievelijk het inkoopproces (inkooporder, ontvangst) en het verkoopproces (offerte, order, e.d.). Je kunt de eenheid tijdens het boeken in de regel wijzigen.

De voorkeureenheid uit het verkoopproces rekent Profit bij het bestelvoorstel in het inkoopproces automatisch om.

Let op:

Als er een inkooprelatie is ingesteld in het artikel (eventueel met itemcode inkooprelatie) met daarbij een besteleenheid, dan hanteert Profit die eenheid in het bestelvoorstel en niet de voorkeureenheden zoals hieronder beschreven.

Hetzelfde geldt voor de verkooprelatie. Ook de afwijkende besteleenheid (verkoopeenheid) van de verkooprelatie geldt dan.

Voorkeur verkoopeenheid en Voorkeur inkoopeenheid instellen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Artikeltype.
 4. Selecteer bij Voorkeur verkoopeenheid de eenheid die je wilt gebruiken in het verkoopproces.
 5. Selecteer bij Voorkeur inkoopeenheid de eenheid die je wilt gebruiken in het inkoopproces.
 6. Selecteer bij Voorkeur aanvraageenheid de voorkeureenheid voor inkoopaanvragen.
 7. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Eenheid
 2. Basiseenheid raadplegen
 3. Basiseenheid wijzigen
 4. Eenheid toevoegen
 5. Extra eenheid toewijzen aan artikel
 6. Voorkeur verkoop- en inkoopeenheid instellen

Process

Eenheid

Work area

Ordermanagement