thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Basiseenheid wijzigen

De basiseenheid van het artikel kun je aanpassen.

Je kunt een andere basiseenheid aan een artikel koppelen, ook nadat er mutaties (voorraad, inkoop, verkoop) op dit artikel zijn geregistreerd.

Basiseenheid wijzigen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Eenheden per item.

  In de weergave staat één regel met daarin in de kolom Bas.eenh. een vink. Dit is de huidige basiseenheid.

 4. Klik op de actie: Wijzigen basiseenheid.
 5. Selecteer een waarde bij Nieuwe basiseenheid.
 6. Klik op: Voltooien.

  In de weergave zie je nu een nieuwe regel met de zojuist toegevoegde eenheid. Alleen in deze regel staat in de kolom Bas.eenh. een vink. Ook op het tabblad Algemeen is de nieuwe basiseenheid zichtbaar.

 7. Open eventueel de eigenschappen van de basiseenheid om voorkeuren, bestelstaffel en minimum inkoop-/verkoopaantallen in te stellen.
 8. Als je de basiseenheid wijzigt, is het raadzaam ook de prijs/korting te wijzigen.

Direct naar

 1. Eenheid
 2. Basiseenheid raadplegen
 3. Basiseenheid wijzigen
 4. Eenheid toevoegen
 5. Extra eenheid toewijzen aan artikel
 6. Voorkeur verkoop- en inkoopeenheid instellen

Process

Eenheid

Work area

Ordermanagement