Inkoopaanvragen inrichten

Inkoopaanvragen hebben betrekking op het aanvragen van producten of diensten voor intern gebruik (bedrijfskosten). Je kunt hierbij denken aan het bestellen van kantoorartikelen, relatiegeschenken, bloemen, etc. Een inkoopaanvraag kan via een workflow worden omgezet in een inkoopofferte of inkooporder. Deze functionaliteit is onderdeel van het proces 'Van budget tot betaling'.

Inhoud

Video

Beschrijving

Er is onderscheid tussen inkoopaanvragen o.b.v. productgroep (o.b.v. assortiment) en vrije inkoopaanvragen. In beide gevallen wordt een inkoopaanvraag gedaan, maar de inrichting is verschillend.

Inkoopaanvraag op basis van productgroep

Bij deze inkoopaanvragen opent de aanvrager eerst een productgroep. Vervolgens selecteert hij het artikel en vult hij de gewenste hoeveelheid in. Op deze manier kan een gebruiker een winkelmandje met de gewenste artikelen vullen. Vervolgens zet hij het winkelmandje om in een inkoopaanvraag die beoordeeld moet worden.

Hiervoor is de volgende inrichting nodig:

  • Productgroep(en) beschikbaar stellen voor inkoopaanvragen en deze vullen met de juiste artikelen. Dit is het assortiment waaruit de aanvrager kan kiezen.
  • Artikelen moeten een voorkeur leverancier hebben.
  • Boekingslay-out voor het winkelmandje aanpassen (wordt meegeleverd).
  • Workflow aanpassen. De meegeleverde workflows zijn bijzonder compleet en gericht op een gestandaardiseerd aanvraagproces, kijk eerst of deze voldoen.
  • InSite uitbreiden met de relevante pagina's, menukeuzen, etc.

Vrije inkoopaanvraag

Bij een vrije inkoopaanvraag vult de aanvrager de benodigde gegevens in en selecteert hij een item van het type artikel of kosten. Elke aanvraag moet apart via de workflow beoordeeld worden (er is dus geen 'winkelmandje' met aanvragen).

Hiervoor is de volgende inrichting nodig:

  • Richt de relevante items (type artikel of kosten) in.
  • Voeg eventueel profielen toe voor het indienen en beoordelen van vrije inkoopaanvragen.
  • Workflow aanpassen. De meegeleverde workflows zijn bijzonder compleet en gericht op een gestandaardiseerd aanvraagproces, kijk eerst of deze voldoen.
  • InSite uitbreiden met de relevante pagina's, menukeuzen, etc.

Integratie met budgetten en procuratieschema

Bij het beoordelen van een inkoopaanvraag kunnen budgetregels getoond worden uit Profit Financieel. Dit zijn budgetregels van de grootboekrekening Inkoop van de artikelgroep (van het artikel) of integratiegroep (van een item van het type kosten bij vrije inkoopaanvragen). Je ziet alleen regels van het voorkeur budgetscenario. Ook verplichtingen kunnen getoond worden.

Als je het procuratieschema gebruikt, kun je ook beoordelaars van het procuratieschema gebruiken bij het beoordelen van inkoopaanvragen.

Werkwijze

Zie ook