thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied

Inkoopaanvragen voor interne inkoop (InSite)

Een inkoopaanvraag is bedoeld voor het aanvragen van producten of diensten voor intern gebruik (bedrijfskosten). Secundaire inkoop dus (niet voor je verkooporderproces).

Je kunt hierbij denken aan het bestellen van kantoorartikelen, relatiegeschenken, bloemen, etc. Een inkoopaanvraag kan via een workflow worden omgezet in een inkoopofferte of inkooporder. Deze functionaliteit is onderdeel van het proces 'van budget tot betaling'.

Alle inkoopaanvragen komen in de workflow terecht en worden (centraal) beoordeeld. Na accordering zet je de inkoopaanvragen om in inkoopoffertes of inkooporders.

Vrije en productgroep inkoopaanvragen

Er is onderscheid tussen inkoopaanvragen o.b.v. productgroep en vrije inkoopaanvragen. Bij Inkoopaanvragen o.b.v. productgroep ga je uit van artikelen die vaak of met enige regelmaat worden aangevraagd, zoals kantoorbenodigdheden. Van deze artikelen zijn de prijzen en leveringscondities bekend. Vrije aanvragen hebben betrekking op items van het type artikelen of kosten die zich lastig in het bestaande assortiment laten inpassen, bijvoorbeeld een speciaal cadeau voor een jubileum.

Reserveringen en verplichtingen

Reserveringen en verplichtingen kunnen afkomstig zijn uit:

Budget

Bij een inkoopaanvraag kunnen budgetregels getoond worden. Deze zijn afkomstig uit Profit Financieel. In Profit Financieel kun je budgetten maken op grond van grootboekrekeningen (eventueel ook gespecificeerd naar verbijzonderingsas/kostenplaats).

  • Als je een inkoopaanvraag hebt ingestuurd voor een artikel, dan zie je budgetregels van de grootboekrekening inkoop van de artikelgroep van het artikel.
  • Als je een inkoopaanvraag hebt ingestuurd voor een kostensoort, dan zie je budgetregels van de rekening inkoop van de integratiesoort van het artikel. Een inkoopaanvraag voor een kostensoort is alleen mogelijk bij vrije inkoopgroepen.

Ook verplichtingen t.a.v. de rekening inkoop kunnen getoond worden.

Inhoud

Video

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Inkoopaanvraag

Work area

Ordermanagement InSite/OutSite