thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkoopaanvragen voor interne inkoop (InSite)

Een inkoopaanvraag is bedoeld voor het aanvragen van producten of diensten voor intern gebruik (bedrijfskosten). Secundaire inkoop dus (niet voor je verkooporderproces).

Je kunt hierbij denken aan het bestellen van kantoorartikelen, relatiegeschenken, bloemen, etc. Een inkoopaanvraag kan via een workflow worden omgezet in een inkoopofferte of inkooporder. Deze functionaliteit is onderdeel van het proces 'van budget tot betaling'.

Inhoud

Video

Beschrijving

Er is onderscheid tussen inkoopaanvragen o.b.v. productgroep en vrije inkoopaanvragen. Bij Inkoopaanvragen o.b.v. productgroep ga je uit van artikelen die vaak of met enige regelmaat worden aangevraagd, zoals kantoorbenodigdheden. Van deze artikelen zijn de prijzen en leveringscondities bekend. Vrije aanvragen hebben betrekking op items van het type artikelen of kosten die zich lastig in het bestaande assortiment laten inpassen, bijvoorbeeld een speciaal cadeau voor een jubileum.

Reserveringen en verplichtingen

Reserveringen en verplichtingen kunnen afkomstig zijn uit:

Budget

Bij een inkoopaanvraag kunnen budgetregels getoond worden. Deze zijn afkomstig uit Profit Financieel. In Profit Financieel kun je budgetten maken op grond van grootboekrekeningen (eventueel ook gespecificeerd naar verbijzonderingsas/kostenplaats).

  • Als je een inkoopaanvraag hebt ingestuurd voor een artikel, dan zie je budgetregels van de grootboekrekening inkoop van de artikelgroep van het artikel.
  • Als je een inkoopaanvraag hebt ingestuurd voor een kostensoort, dan zie je budgetregels van de rekening inkoop van de integratiesoort van het artikel. Een inkoopaanvraag voor een kostensoort is alleen mogelijk bij vrije inkoopgroepen.

Ook verplichtingen t.a.v. de rekening inkoop kunnen getoond worden.

Nieuw in Profit 15

Vanaf Profit 15 kan een vrije inkoopaanvraag meerdere regels bevatten. Je bepaalt per profiel of meerdere regels zijn toegestaan. Als je dit niet toestaat, blijft de inkoopaanvraag zo werken als voordien.

De vrije inkoopvraag wordt als één geheel beoordeeld en kan worden goedgekeurd of afgekeurd. Het is niet mogelijk om afzonderlijke regels goed- of af te keuren. Wel kan de beoordelaar regels verwijderen, als hij de inkoopaanvraag mag aanpassen.

Je kunt een verbijzondering koppelen aan een project. Als je het project in een inkoopaanvraag selecteert, zal de verbijzondering van het project in de vrije inkoopaanvraag worden overgenomen.

Als je een vrije inkoopaanvraag toevoegt, kun je een project, projectfase en verbijzondering selecteren. Deze gegevens worden in de kop van de inkoopaanvraag gezet. Als je een aanvraagregel toevoegt met bijvoorbeeld een ander project, dan zal het veld Project in de kop worden leeggemaakt. De gegevens worden natuurlijk wel per aanvraagregel bewaard.

Je kunt per aanvraagregel afwijkende verbijzonderingsregels vastleggen. Bij het beoordelen van de aanvraag op basis van procuratie zal Profit de afwijkende verbijzondering per regel gebruiken, niet de verbijzondering uit de kop van de inkoopaanvraag. Dit geld zowel voor de vrije aanvraag als voor de aanvraag uit de productgroep.

Bij een vrije inkoopaanvraag beschik je nu ook over de actie Opnieuw insturen.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Inkoopaanvraag

Work area

Ordermanagement InSite/OutSite