thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkoopaanvraag verwerken in Profit Windows (offerte of order)

Je verzamelt goedgekeurde inkoopaanvraagregels en zet deze om in een offerteaanvraag of inkooporder.

Een inkooporder wordt bij één inkooprelatie geplaatst. Het verzamelen van regels is van een aantal voorwaarden afhankelijk. Je kunt een inkoopaanvraagregel in zijn geheel omzetten in een inkooporder. Gedeeltelijk overnemen is niet mogelijk.

Een offerteaanvraag kan bij verschillende inkooprelaties geplaatst worden.

Inhoud

Inkoopaanvraag omzetten naar inkooporder

Een inkooporder wordt bij één inkooprelatie geplaatst. Het verzamelen van regels is van een aantal voorwaarden afhankelijk. Je kunt een inkoopaanvraagregel in zijn geheel omzetten in een inkooporder. Gedeeltelijk overnemen is niet mogelijk.

Inkooporders aanmaken via bestelvoorstel

Je kunt goedgekeurde inkoopaanvragen naar een inkooporder omzetten via het bestelvoorstel. Dit doe je bijvoorbeeld als je inkoopaanvragen uit productgroepen klaarzet voor genereren van inkooporders. Na 'Aanvraag insturen' en 'Goedkeuren' door de beoordelaars, is dan de optie Klaarzetten voor genereren inkooporders beschikbaar (al of niet naast de actie 'Inkooporders aanmaken en versturen').

Bestelvoorstel voor inkoopaanvragen

Inkooporder aanmaken o.b.v. inkoopaanvraag:

Dit is een handmatige methode, waarbij je inkoopaanvraagregels aanvinkt en verzamelt op een inkooporder.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopaanvraag.
 2. Selecteer een regel met de status goedgekeurd. Als je meerdere inkoopaanvraagregels wilt verzamelen op één inkooporder, vink je eerst de regels aan.

  Je verzamelt inkoopaanvragen per type op een inkooporder: je kunt vrije inkoopaanvragen verzamelen, of aanvragen op basis van productgroep. Vrije inkoopaanvragen en aanvragen o.b.v. productgroep combineren op één inkooporder is niet mogelijk. De te verzamelen inkoopaanvragen moeten allemaal dezelfde waarden hebben in de velden Administratie, Inkooprelatie, Contactpersoon, Referentie inkooprelatie, Project, Projectfase, Contract, Gewenste leverdatum en Magazijn. En bij Afleverorganisatie/-persoon, Afleveradres, Verplichtingen aanmaken en OCI-profiel.

 3. Klik op de actie: Aanmaken inkooporder.
 4. Als de regels allemaal op één inkooporder verzameld kunnen worden, zie je een nieuwe inkooporder met de regels. Controleer deze en rond deze af.
 5. De status van de geselecteerde inkooponderregels wijzigt in Afgehandeld.

Zie ook:

Inkooporders generen o.b.v. inkoopaanvraag

Je verzamelt goedgekeurde inkoopaanvraagregels per inkooprelatie en je zet deze om in inkooporders.

De te verzamelen aanvragen moeten allemaal dezelfde waarden hebben in de velden Administratie, Inkooprelatie, Contactpersoon, Referentie inkooprelatie, Project, Projectfase, Contract, Gewenste leverdatum en Magazijn.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Klik op de actie: Genereren inkooporder.
 3. Vul de wizard in. In de laatste stap bepaal je welke inkoopaanvraagregels je wilt omzetten in een inkooporder.
 4. Klik op: Voltooien.

Inkoopofferte aanmaken o.b.v. inkoopaanvraag

Inkoopofferte aanmaken o.b.v. inkoopaanvraag:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopaanvraag.
 2. Selecteer een regel met de status goedgekeurd. Als je meerdere inkoopaanvraagregels wilt verzamelen op één inkoopofferte, vink je eerst de regels aan.

  Het is bij een inkoopofferte niet nodig dat de regels dezelfde inkooprelatie, administratie, etc. hebben.

 3. Klik op de actie: Aanmaken inkoopofferte.
 4. Controleer de inkoopofferte.
 5. Klik op: Voltooien.

  De status van de geselecteerde inkooponderregels wijzigt in Afgehandeld.

Zie ook:

Inkoopaanvraagregels handmatig afhandelen

Inkoopaanvraagregels handmatig afhandelen:

Je kunt een goedgekeurde inkoopaanvraag handmatig afhandelen, omdat je geen inkoopofferte of -order wilt aanmaken. Hierdoor worden de gekoppelde workflows ook afgehandeld.

Regels met de status In aanvraag zitten niet in de workflow, daarom kun je deze regels niet afhandelen. Je kunt deze regels wel verwijderen.

 1. Selecteer een regel met de status goedgekeurd of vink de regels aan.
 2. Klik op de actie: Afhandelen.

Direct naar

 1. Inkoopaanvragen voor interne inkoop (InSite)
 2. Inrichting
 3. Inkoopaanvraag o.b.v. productgroep insturen
 4. Vrije inkoopaanvraag insturen
 5. Favorieten gebruiken bij inkoopaanvragen
 6. Bijlage toevoegen voor inkoopofferte of -order
 7. Inkoopaanvraag beoordelen
 8. Inkoopaanvraag omzetten in inkoopofferte of -order
 9. Inkoop op website inkooprelatie (OCI-koppeling)

Process

Inkoopaanvraag

Work area

Ordermanagement