thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Bijlagen gebruiken bij inkoopaanvragen

Je kunt externe bijlagen toevoegen aan een inkoopaanvraag, zoals schetsen, bouwspecificaties, foto's, tekst voor op een verjaardagstaart, etc. Deze bijlagen worden automatisch doorgesluisd naar inkooporders, als de inkooprelatie gevuld is.

Let op:

Als je na het openen van een inkoopaanvraag de bijlage (in veld Bijlagen) niet kunt raadplegen, ben je niet correct geautoriseerd. Je moet via de filterautorisatie op dossier rechten hebben op dossieritems van het type Bijlage (Profit) (-71). Dit is een onzichtbaar type dossieritem voor het registreren van bijlagen. Hoewel dit een onzichtbaar type dossieritem is, kun je dit wel autoriseren.

Ditzelfde geldt voor dossieritem Bijlage inkooporder (Profit) (-156). In de inkoopaanvraag kun je het veld Bijlagen voor inkooporder vullen, dat aan dit dossieritem is gekoppeld. De ingesteld bijlage wordt dan meegenomen naar de inkooporder.

Bijlage bij vrije inkoopaanvraag:

Bij vrije inkoopaanvragen kun je interne en externe bijlagen koppelen. De externe bijlagen (Bijlagen voor inkooporder) worden doorgesluisd naar de inkooporder. Hiervoor is geen aanvullende inrichting vereist.

Bijlage bij inkoopaanvraag op basis van productgroep:

Bij inkoopaanvragen op basis van productgroep worden de lopende aanvraagregels samengevoegd op een boekingslay-out. Hier voeg je de externe bijlagen toe. Je kunt meerdere bijlagen toevoegen, deze worden opgeslagen in een zip.bestand.

Je moet het veld Bijlage voor inkoopaanvraag eerst toevoegen aan de boekingslay-out.

Als je meerdere inkoopaanvraagregels met bijlagen hebt bij één leverancier, dan ontstaat er per inkooporderregel een aparte inkooporder.

Bijlage raadplegen in Profit Windows:

Je kunt de bijlagen bij een inkoopaanvraagregel raadplegen via Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopaanvraag, acties Bijlagen tonen en Bijlagen inkooporder tonen (vergeet niet deze acties te autoriseren). De rest van het proces m.b.t. bijlagen in orders verloopt zoals je gewend bent, dit is bestaande functionaliteit in Profit.

Direct naar

  1. Inkoopaanvragen voor interne inkoop (InSite)
  2. Inrichting
  3. Inkoopaanvraag o.b.v. productgroep insturen
  4. Vrije inkoopaanvraag insturen
  5. Favorieten gebruiken bij inkoopaanvragen
  6. Bijlage toevoegen voor inkoopofferte of -order
  7. Inkoopaanvraag beoordelen
  8. Inkoopaanvraag omzetten in inkoopofferte of -order
  9. Inkoop op website inkooprelatie (OCI-koppeling)

Process

Inkoopaanvraag

Work area

Ordermanagement