thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied

Bijlagen gebruiken bij inkoopaanvragen

Je kunt externe bijlagen toevoegen aan een inkoopaanvraag, zoals schetsen, bouwspecificaties, foto's, tekst voor op een verjaardagstaart, etc. Deze bijlagen worden automatisch doorgesluisd naar inkoopoffertes en -orders.

Nieuw in Profit 12

Bijlage bij vrije inkoopaanvraag:

Bij vrije inkoopaanvragen kun je interne en externe bijlagen koppelen. De externe bijlagen worden doorgesluisd naar de inkoopofferte en -order. Hiervoor is geen aanvullende inrichting vereist.

Bijlage bij inkoopaanvraag op basis van productgroep:

Bij inkoopaanvragen op basis van productgroep worden de lopende aanvraagregels samengevoegd op een boekingslay-out. Hier voeg je de externe bijlagen toe. Je kunt meerdere bijlagen toevoegen, deze worden opgeslagen in een zip.bestand.

Je moet het veld Bijlage voor inkooporder eerst toevoegen aan de boekingslay-out.

Als je meerdere inkoopaanvraagregels met bijlagen hebt bij één leverancier, dan ontstaat er per inkooporderregel een aparte inkoopofferte of -order.

Bijlage raadplegen in Profit Windows:

Je kunt de bijlagen bij een inkoopaanvraagregel raadplegen via Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopaanvraag, acties Bijlagen tonen en Bijlagen inkooporder tonen (vergeet niet deze acties te autoriseren). De rest van het proces m.b.t. bijlagen in offertes verloopt zoals je gewend bent, dit is bestaande functionaliteit in Profit.

Direct naar

  1. Inkoopaanvragen voor interne inkoop (InSite)
  2. Inrichting
  3. Inkoopaanvraag o.b.v. productgroep insturen
  4. Vrije inkoopaanvraag insturen
  5. Favorieten gebruiken bij inkoopaanvragen
  6. Bijlage toevoegen voor inkoopofferte of -order
  7. Inkoopaanvraag beoordelen
  8. Inkoopaanvraag omzetten in inkoopofferte of -order
  9. Inkoop op website inkooprelatie (OCI-koppeling)

Process

Inkoopaanvraag

Work area

Ordermanagement